Tag: Yahweh

De Paardenpoort

De Paardenpoort, Neh. 3:28 In het koninkrijk der Hemelen vertegenwoordigt het paard altijd het profetische. Het is het engagen in de Heilige Geest. Heilige Geest heeft verschillende namen. Eén van Zijn namen is ‘Exstatische en Instinctieve staat van profetie’ Dat betekent dat wij in een dimensie kunnen gaan van wat nog niet plaats heeft gevonden…

Door admin 24 januari 2020 0

Over de doop in de Vader

De Heer zegt in Joh.3:3 als je niet wederom geboren wordt dan kun je het koninkrijk niet zien. Hij zegt niet, dat als je niet wederomgeboren wordt, dat je dan niet naar de Hemel gaat en geen eeuwig leven zult hebben.Joh. 3:36a Wie in de Zoon belooft heeft eeuwig leven, je moet geloven in Jezus…

Door admin 9 november 2019 0

Over de doop van vuur deel 2

Over de doop van vuur deel 2 We hebben de geest van Elia nodig, het begrip van de geest van Elia.Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw…

Door admin 12 oktober 2019 0

Want onze God is een verterend vuur (Hebr. 12:29)

Want onze God is een verterend vuur (Hebr. 12:29) Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een…

Door admin 22 september 2019 0

Over de doop van vuur deel 1

Over de doop van vuur deel 1 Dit gaat over vernieuwing en verfrissing van onze ziel. Stel je voor een stuk hout wat in de brand wordt gestoken, is niet weg aan het einde van het proces, het is van substantie veranderd. En dat is wat de Vader met ons doet. Wij zijn een nieuwe…

Door admin 15 september 2019 0

De Gevangenpoort

De Gevangenpoort, Neh. 12:39 Dit is de laatste poort en dit is als de belichaming van onze ervaringen met Christus. Op het einde van zijn leven revereerde Paulus naar zijn leven als een gevangene van de Heere Jezus Christus. Hier gaat het om de verandering van de bruid zijnde naar het lichaam wordende toe.Deze poort…

Door admin 18 augustus 2019 0

Een klein stukje over het hart

Een klein stukje over het hart Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden.Psalm 55:22 HSVDat is hoe een religieuze geest opereert. Aan de buitenkant zacht en aan de binnenkant slecht (wicked).Dit is bij menselijke goedheid, de religieuze geesten zorgen ervoor…

Door admin 25 juli 2019 0

De Fonteinpoort en de Waterpoort

De Fonteinpoort en de Waterpoort De Fonteinpoort, Neh. 3:15 De fonteinpoort is vóór de waterpoort geplaatst. Zonder het water is er geen fontein, logisch. Een fontein komt er wanneer water onder druk wordt geplaatst. Water leidt naar het Woord en de fontein spreekt over iets wat onder druk zichtbaar wordt. Deze poort spreekt over het…

Door admin 15 juli 2019 0

De 12 poorten van Jeruzalem

De 12 poorten van Jeruzalem Er zijn 3 dimensies waar we instappen om een volwassen zoon te worden in Yahweh. Je begint met de schaapspoort en eindigt met de gevangenenpoort. Er is melk, er is vaste spijs en er is mysterie. De Schaapspoort, Neh.3:1 Alles wat we doen in het Koninkrijk der Hemelen moet plaatsvinden…

Door admin 8 juli 2019 0

Over religie deel 2

Laten we 1 Kor.2:9-10 nog eens lezen: Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle…

Door admin 2 juni 2019 0