Over wie en wat je bent in het Koninkrijk der Hemelen

8 februari 2020 1 Door admin

Over wie en wat je bent in het Koninkrijk der Hemelen

Je bent nu een zoon, die voorbij het voorhangsel leeft. Het geeft je een andere plaats, een andere positie. Je opereert vanuit een hogere dimensie van de waarheid. Het is uit de orde van Melchizedek, dus je bent nu een zoon, een wetgever (legislator), je hebt een heerschappij en een macht die je voorheen niet had.

Aan de zijde van voor het voorhangsel is er een man die bidt, God ik heb uw hulp nodig. Vroeger bad ik zo door het geloof, niet als een zoon, maar als een Christen. Jezus alstublieft, biddend in tongen, zeggend satan ik bind you etc.
En aan de andere kant is er een man die zegt, ik weet niet wat de blauwdruk is, maar dat is wat ik wil.
De Vader eert de eerste, maar het is een andere dimensie van waarheid dan de andere.

Een zoon wandelt in de hemel als mede-erfgenaam.

De rechterhand van God. Dus, de Vader wil dit doen, de zoon stapt in en dat wat hij voelt dat het juiste is, God zegt; Ik heb je heerschappij, autoriteit, soevereiniteit gegeven. Ik neem het terug, want, ik heb het door hem gekregen. Omdat Hij een rechtvaardige God is.
De rechtbank in de Hemel is de plaats waar we de blauwdruk gaan vinden. Wat doet de Vader? Want ik wil alleen maar doen wat mijn Vader doet. Het is een diepere plaats…
Het is jij die een verlangen hebt om in overeenstemming te zijn met wat de blauwdruk is. Noach moest het eens worden met wat God tegen hem zei.
We zijn zonen en dochters van Yahweh, we opereren vol in het licht. Wat je vanuit het Koninkrijk der  Hemelen op zijn plaats spreekt, wordt op een plaats hier in de schepping in wetgeving vastgelegd.

Over je gedachtenleven, de kracht van je gedachten in situaties;

Je opereert niet meer aan deze kant van het voorhangsel. Je opereert als een zoon in een ander Koninkrijk, waar je de rechterhand bent en waar je wetgeving maakt en het op zijn plaats laat komen. Daarom zegt Hij, Ik Ben, dus als je je voordoet als een ik ben, begrijp dan dat wat je zegt komt uit je mond waar je bent.
Daarom is dit een jaar van wetgeving. We moeten juist spreken.
Vb. Ik ben ziek, nou Hij is Ik Ben. Dus, je creëert een wereld voor jezelf om in te leven, of ik ben blut en zo. In plaats van, Zoals Hij Is ben ik in deze wereld.

Ziet je, de Vader wil gewoon dat we beginnen te zien wat er moet gebeuren. Dus, als er een storm op komst is, gaat die een ravage en verwoesting aanrichten. Het brengt angst bij God’s mensen. We hebben het altijd zo gezien; Oh God is de Schepper van hemel en aarde, dus Hij brengt het.
Herinner jezelf eraan dat satan de heerschappij heeft, die we terug moeten nemen. God brengt die storm niet. Door de astrologie is aan ons geleerd om daar weg te blijven. Dus, waar de meeste van de duizenden overheden en machten zich verstoppen is in de lucht is waar we niet naartoe gaan. We doen geen geestesreizen, want dat is new age zeggen we. Dus, we gaan niet zien en ervaren het demonische. De meeste van de gedode draken waren verborgen in de wateren beneden of hoog in de lucht op een dozijn planeten. Soms denken we dat ze er niet zijn in kerken.

Maar nu we in staat zijn om het te gaan zien, elimineren we het. Ikzelf heb nu meerdere keren gezien en ervaren dat ze er zijn. Niet omdat ik mij daarop was gaan focussen, ik focus mij namelijk altijd op de Heer in Christus Jezus, de hoop op Glorie. Maar de Heer bracht mij naar die plaatsen, zodat ik die draken zou gaan doden en het gebied terug te pakken voor het Koninkrijk. En het gebeurde vanzelf, ik zag mijn geestelijke mens een zwaard pakken en die draak doden ergens in Azie en daarna werd een heel gebied vrij, mensen dansten op de straat, waren vol blijdschap, halleluja dank U Heer!!!

De Vader wil gewoon dat we de realiteit achter dit alles gaan zien en ontdekken. Begrijp dat je net iets meer bent dan wat ze zeggen dat je bent. 
Dus, Hij geeft je een blauwdruk wat er gedaan moet worden. Doe niet alleen dingen, omdat je voelt dat dat een goed idee is.
Vb. Nou, ik kan deze storm stoppen. Wat wil de Vader doen? Hoeveel keer hebben we deze storm laten stoppen en dan gaat het verder en meerdere mensen doden? We moeten naar een plek waar we beginnen te begrijpen wat we doen!
Stoppen we gewoon de storm OF wat maken we in de plaats daarvan wetgeving? Sturen we het terug naar de oceaan waar het vandaan kwam? Of denken we verder, zijn er schepen op de oceaan? Zijn er mensen? Wat gaat er gebeuren als het terug wordt geduwd? Er zijn zoveel dingen die overwogen moeten worden. We kunnen niet zomaar zeggen, laten we dit doen…

De Vader wil ons deze dingen leren.
En er is geen haast bij. Je kunt niet meer dan twee borden per dag eten, je verteringssysteem laat het niet toe. Dus, wat we moeten zien gebeurt niet in één dag, maar we moeten er in gaan lopen.
Als je het niet begrijpt, is dat oké. We doen het door het geloof, niet door het te begrijpen…
Spreuken.4:5 HSV
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.

Zijn verlangen is dat we de blauwdruk uit de Hemel gaan halen en te beginnen met het maken van geestelijke wetten die in overeenstemming zijn met die blauwdruk. Herinner jezelf eraan wie je bent! Als een zoon of dochter, wandelend vanuit de hemel, denk eraan, je loopt vanuit de vier gezichten van Yahweh. Je loopt vanuit een andere dimensie van het apostolische. Niet vanuit vijfvoudige bediening. Je loopt als een apostolisch leider vanuit de vier gezichten van Yahweh. Je loopt als een zoon, als een wetgever, als een mede-erfgenaam met Hem en de rechterhand van Yahweh en de leider van de leiders. Wij zijn koning, over wie Yeshua Koning is. Je opereert vanuit dat gebied naar de aarde. Het is een dimensie van heerschappij die met je meekomt. Je komt naar buiten als een hogepriester. Jezus is jullie Hogepriester, jullie voorbeeld.

Je bent een hogepriester die opereert vanuit de vier gezichten van Yahweh. Vanuit de naam van Yahweh! Je opereert als de profeet, het orakel. Je creëert het goddelijke vanuit dit gebied, als je het vanuit Yahweh spreekt door te opereren als een orakel. Als je spreekt, creëert het, het brengt datgene in lijn en het stuwt voort datgene wat het aanraakt.

Je kunt in de grond spreken en het kan de grond openen…
Herinner jullie eraan dat jullie koningen zijn, we komen vanuit de vier gezichten van Yahweh als een koning in de aarde. Nu, een koning heeft een troon en hij regeert. En het enige wat we niet hebben gedaan, daarom is het zo’n puinhoop op de aarde, Christenen hebben geleerd om niet te oordelen, echter wetgeving is oordelen. De Schrift zegt niet dat je niet moet oordelen, maar dat je moet kijken naar de manier waarop je oordeelt! De manier waarop je door God wordt geoordeeld als een van boven geboren Christen, zo wil je de mensen om je heen ook oordelen.
Dus, ga naar de Hemelse rechtbank, nader vrijmoedig de Troon der Genade en laat onze rechtvaardige Vader over je oordelen. En vind vreugde in het oordeel tot leven!!
Oordeel dat voortstuwt, oordeel dat liefheeft!! Oordeel dat je leven verandert en je dieper meeneemt in wie Hij is!!
Dan beginnen we zo te oordelen. Ik begin te oordelen over mijn buurman zoals ik mezelf oordeel ten leven en niet tot dood. Ik begin te oordelen over de mensen om me heen, zodat ze zich kunnen voortstuwen en gezegend worden, om Jahweh in hun leven te laten uitblinken en ik begin te oordelen over de schepping zodat het in lijn komt en op de juiste plaats. Maar het komt vanuit het Koninkrijk der Hemelen, toch?

Gebed;

Vader, we willen U gewoon vragen, om Uw naam te verheerlijken en uit te vergroten, U bent ongelooflijk. Ik weet dat de kerk zo geconditioneerd is om het Woord gewoon te ontvangen. Ik heb geen enkele Schrifttekst gelezen die zegt dat dit niet van God is. Het is een leugen tegen het lichaam van Christus. Wanneer dat is wat je zegt, dan is dat wat je in je hart hebt. Ik begrijp waar je vandaan komt (ik kwam daar ook vandaan), ik zegen je, ik eer je.

Maar het verlangen van de Vader voor Zijn ecclesia vandaag is, dat Hij zei dat Hij wil dat we grotere dingen doen dan die Hij deed. De dingen die we zullen gaan doen zijn niet opgetekend, het is een andere dimensie in Christus Jezus die zich heeft geopend. En wij gaan daarin wandelen.
Alles wat ik je vandaag heb verteld, staat in het Woord, maar het is niet in je perceptie van wat het Woord zou moeten zijn. We hebben eruit gehaald wat de Vader wil en wilden dat vasthouden. We hebben het Hebreeuwse eruit gehaald en laten het vervangen door een Griekse mentaliteit.

Dus, Vader, ik bid gewoon dat als we in dit alles beginnen te wandelen. Begin te begrijpen dat het niet een kracht is die we hebben, maar we werken als orakels op de aarde.

Vader, U begint ons te verhogen en neemt ons mee naar de gebieden en dimensies waar we in moeten gaan. U begint ons de dingen te laten zien die we moeten zien, zodat we kunnen beginnen te wandelen in de schepping die U bezit met de volle kracht die U wenst dat we erin gaan wandelen, zodat de dingen in lijn kunnen worden gebracht met Uw kracht op hun plaats.
Dat is wat het orakel doet, dat is wat de hogepriester doet. Hij stapt in en hij brengt in lijn/ afstemming, hij stapt in en brengt genezing, hij stapt in, zodat aanpassing tot hem kan komen, dat oordeel gaat door hem heen en brengt hem leven en door dat leven spreekt hij datzelfde oordeel in de natie, zodat de natie wordt voortgestuwd.

Vader, dat U iedereen in die hierin wil gaan wandelen een hogere plaats laat zien. Laten we dieper gaan, laten we niet vast komen te zitten in het kerkelijke tijdperk. Laten we beginnen te zien waar U ons naartoe wilt brengen en naar die dimensie gaan, naar dat gebied. Jouw verlangen om in het Koninkrijk der Hemelen te leven. Open onze ogen, laten we niet alleen kijken, maar ontvangen wat we zien en gaan in volle verwerking/omvang.

Vader, we houden van U, we prijzen U, voor nog een jaar nu we in de openbaring lopen en we verantwoordelijk zijn voor wat we weten. Laten we er in volle verwerking/omvang in rijden Vader.
We eren U en prijzen U. Yeshua, U bent onze Heer en Verlosser, wij verheerlijken U.
Dank U dat we in Uw naam liefhebben, dat we spreken in Uw naam, dat we opereren/functioneren in wat betreft YHSVH, en de volheid van alles wat U bent komt met ons, met wat we uitspreken en staat met ons in elke dimensie van het leven in de naam van Yeshua, amen.