Over religie deel 2

2 juni 2019 0 Door admin

Laten we 1 Kor.2:9-10 nog eens lezen:

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

Wat denken we wat er gaat gebeuren, zodra deze woorden in werking komen? De kerk zou kunnen gaan zeggen dat het van satan komt. Maar dat staat niet in de Bijbel geschreven, er staat dat wij grotere dingen gaan doen als wat Yeshua heeft gedaan.
Je zult merken dat je continue je inlaat (engaging) met de 7 geesten God’s. Blijf zoeken naar een grotere verantwoordelijkheid. Dat is de functie van de 7 geesten God’s om ons onze verantwoordelijkheid te laten zien in wie wij zijn als een zoon. Het is meer dan iedere Zondag naar de kerk te gaan en iedere dag in de Bijbel lezen, met je buurman het zondaarsgebed doen etc.
Het is engagen met de rivier des levens, Zoë, wat betekent een geestelijk eeuwig leven in God alléén. Het is niet alléén in de rivier zwemmen en plezier hebben. Het gaat erom wat voor leven je voor geroepen bent om te gaan leven. Leven in de hemel verbonden aan de rivier des levens, die natuurlijk in ons is en buiten ons.

Het gaat niet om het af en toe doen van een Hemelse rechtzaak, maar om het begrijpen dat we een boog behoren te zijn over de boom des levens. Naar buiten ons kijkende hoe we zouden moeten regeren, zet je hart erop om een koning en een kanselier te zijn, niet tevreden zijnde om alléén over je eigen zaken te heersen.
Het gaat erom waar je voor bent geroepen om over te heersen om te overschaduwen, buiten je eigen zaken om. Anders dan engagen met Yeshua, Hem liefhebben en eren dat Hij mijn Koning is bv. dat jouw partner waar je mee getrouwd bent gelukkig is. Je eerste bediening zijn jouw kinderen. Daarna beginnen te kijken naar bediening, wat er op je boekrol staat geschreven. Je zult zien dat het meeste wat erop staat is wat je doet en hoe je de aarde kunt besturen vanuit wat je hebt ontvangen uit het koninkrijk der Hemelen, naast het besturen van je stad of regio, land etc., omdat de Vader ze aan je heeft gegeven. Ook op de aarde zijn de zonen en dochters van Yahweh geroepen om bepaalde dingen te doen. Ik moest hierbij leren hoe je dingen doet vanuit de Geest, want ik ben in een voortdurend proces van leren. Het is niet een boek waar je naar toe gaat. Het kan zijn dat je een winkel opent en er gaan meer deuren open, omdat het op jouw boekrol staat.
Je zou kunnen zeggen bij de dingen die je doet, het móet van God komen. Het kan echter ook zijn dat het iets is wat jij graag wilt doen. Een priester predikt, een leraar geeft les etc.
De Vader wil dat wij gaan begrijpen wat onze verantwoordelijkheid in het besturen over de creatie is. En dat is niet deel van wat we geloven als dat we een man of vrouw van religie zijn.
Wanneer we dagelijks met deze dingen gaan engagen zal ons denkproces van wie we zijn veranderen en we zullen wegstappen van religie.

Zoek om je leven te vermenigvuldigen, terwijl het je uitdaagt om niet in hetzelfde proces te blijven en religieus te worden.
De ekklesia kan niet groeien zonder vermenigvuldiging. Dit betekent dat mijn geestelijke mens op verschillende plaatsen kan zijn op hetzelfde moment. Als een geestelijke mens kan ik verschillende dingen doen op hetzelfde moment. Méér dan alléén gaan koken en drinken en je schoenen poetsen en er voor je kinderen zijn etc. Terwijl dat wel belangrijk is hoor, je kunt dit allemaal tegelijk doen. Je zou je maaltijd ook in de magnetron kunnen stoppen haha.
We beginnen te begrijpen dat we multi dimensionale wezens zijn. En daar wordt door religie niet over onderwezen.

We hebben hemelse tronen. We zijn gezeten in de hemelse gewesten niet zoals je thuis op jouw bank zit. Je zit op een troon van waaruit je behoort te regeren. En er zijn vele plaatsen van waaruit je de aarde bestuurt. En natuurlijk is satan en de machten en overheden gezeten in de hemelse gewesten. Dit is het koninkrijk van de aarde en de gebieden binnen het koninkrijk van de aarde. Hij regeert waar die niet toe bevoegd is om te regeren, want de Bijbel zegt dat de aarde aan de mensenkinderen is gegeven. Dus dat zijn plaatsen waar wij behoren te regeren.
Hier valt veel over te zeggen zonder teveel in details te gaan. Het kan zo zijn dat een draak die een berg bezet houdt binnenin een stad verslagen wordt door een zoon. De oorlogvoerende engel overschaduwt deze berg. Uiteraard wordt deze geregeerd wordt door een zoon en een engel.
En nu is alles veranderd aan de stad, want dingen die niet werden toegestaan om binnen te komen komen nu de stad in. Dingen die nooit bedoeld waren om jarenlang tegen te houden, komen nu de stad binnen. Omdat we regeren over wat aan ons is gegeven. Het verandert alles. En dat is hoort zo te zijn over de hele aarde.
En wat er gebeurt is dat de zonen en dochters van Yahweh gehoor geven aan de oproep.
Beginnende te spreken, hen te zoeken en het nieuwe Jeruzalem zoals ons getoond wordt in Openbaringen 21, zodat je weet wat je voorbeeld is en overeenkomstig er naar te handelen.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ga op zoek om te begrijpen het grotere plaatje, het zal je helpen om God te zien, blijf nooit stilstaan, maar heb een nieuw seizoen voor alles wat je doet. Engage en verander dagelijks.
Je kunt nooit vast komen te zitten in een openbaring, want de volgende dag kan dezelfde openbaring vanuit een andere hoek belicht worden.
Je kunt bv. een andere stad ingaan en je ziet dat jouw geestelijke mens poorten aan het openen is. Jouw waarneming kan op dat moment zijn om poorten te openen voor wat de Vader in lijn wil brengen en op zijn plaats wil zetten. De volgende keer dat terug gaat naar dezelfde stad, merk je dat jouw geestelijke mens niet de poorten opende, jouw geestelijke mens is de poort.
Omdat jouw geestelijke mens op die specifieke plaats was, opende de poort die dat vertegenwoordigde en vele engelen die daardoor naar binnen en naar buiten behoren te kunnen gaan om tot een volle verwerking in deze stad te kunnen komen, kunnen dat nu doen. Deze stad is in lijn gebracht voor hen om te kunnen komen in deze specifieke plaats, want een zoon heeft zijn voeten gezet op deze specifieke plaats en nu is het van hen.

We moeten verder gaan van tijdperk naar tijdperk. Er zijn 9 tijdperken, waar ik later nog iets over ga vertellen. We moeten er door heen gaan, niet er in vast te komen zitten. Daar is waar de Vader zegt, dat we moeten trekken door religie, we moeten niet vast komen te zitten in een tijdperk. Er zijn sommige tijdperkperken die we misgelopen zijn, zoals het tijdperk van rust. Maar we beginnen te begrijpen, dat het er nog steeds is om er terug in te kunnen gaan. Het is zelfs zo dat de Vader ons geroepen heeft om alléén vanuit de plaats van rust te functioneren. Géén streven, géén hard werk. Sommige zeggen dat de Bijbel oproept om hard te werken. Dat is overschaduwd door Yeshua. Deze vloek bestaat niet meer, geen vloek van het Oude Testament heeft een grond voor ons, want Hij heeft het vervuld.
Zoals bv. De Bijbel zegt in het Oude Testament dat we maar 120 jaar zullen leven. Dat is een vloek. Als dat in die dagen kwam, dan is het niet langer van toepassing voor mij. Het is zeker dat je doodgaat zeggen ze dan. Het gaat erom dat wij gaan veranderen hoe wij denken. Maar dat kunnen wij niet, zonder eerst te gaan zien de verandering in onze lichamen. Ik bedoel niet dat ik morgenvroeg wakker word en bovennatuurlijk heb ik ineens een sixpack. Ik zou het niet erg vinden, haha maar dat gaat niet gebeuren. Dat is niet wat het betekent. Ik hoor het koninkrijk der Hemelen in te gaan met mijn geestelijke mens en mijn ziel, zo vaak dat mijn lichaam zo graag verlangt om daar naar terug te gaan met hen. Mijn lichaam kan dan gaan ervaren de volheid van Zijn heerlijkheid, maar nu op dit moment zit ik wel eens Hem te aanbidden en dan voel ik iets drukken op mijn nek. Ik kan dan de heerlijkheid voelen, maar mijn lichaam kan nu nog niet omgaan met Wie Hij Is. Maar ik kan dronken worden in mijn geestelijke mens en dan kan ik tijdens de aanbidding niet meer uit mijn woorden komen. Dat betekent dat je In Hem stapt. Wanneer mijn lichaam in Hem gaat, kan het niet omgaan met Zijn heerlijkheid. Dus moet ik daar mee doorgaan zo lang als ik kan, om te beginnen te staan in Wie Hij Is. Dat kan alleen vanuit de andere zijde van het voorhangsel, de aanwezigheid van God zal niets tot je doen vanuit deze kant van het voorhangsel. Hij zal niet komen in Zijn volle capaciteit aan deze kant van het voorhangsel, op de wijze zoals we willen dat Hij komt. De dag dat Hij dat doet zullen we allemaal sterven. Daarom heeft Hij dat niet gedaan en zal het niet doen.

Maar als we In Hem gaan dan gaan er dingen beginnen te veranderen. Mijn lichaam is misschien nu pas één keer erin geweest en als het terugkomt heeft het een glimp van Zijn Glorie erop, net zoals een kleine rimpel op de golven van de zee.
Dat is wat er gaat veranderen als we eten en drinken van Hem. Leven in dubbele ruimten, wegstappen van het focussen op goed en slecht, je boekrol onderzoeken, hogere openbaringen krijgen, engagen met de 7 geesten God’s, in de rivier van leven gaan, uitwendig zien van hoe je behoort te gaan regeren, je leven vermenigvuldigen, ziende de vermenigvuldiging van wie je bent en wat je doet, hemelse tronen, het begrijpen en vanuit deze tronen regeren en te legislaten in de schepping.