Over de poort van Efraim

29 juli 2019 0 Door admin

Over de poort van Efraim

Even resumeren;
De Schaapspoort brengt de kudde veilig binnen de muren van de stad. De Vader wil je door deze poort in veiligheid brengen.
De Vispoort gaat over voedsel, groeien.
De Oude poort gaat over het verleden, van het oude vloeien in het nieuwe.
De Dalpoort het laagste punt in het terrein om de stad heen. Spreekt over waar wij onszelf vernederen onder de machtige hand van God en leren en ervaren dat Christus ons leven is en dat Hij Zijn troon niet wil delen met jou en met mij. Hij is Diegene die het voor het zeggen heeft, we geven Hem al de glorie en eer. We geven alles wie we zijn aan Hem over en Hij begint ons te overschaduwen met Zijn glorie. Daarom is Hij niet voor mij gestorven, Hij is als mij gestorven, zodat wij in Hem kunnen leven en door Hem heen.
We hebben de Mistpoort, dat is de poeppoort. De rotzooi vanuit jouw tempel leidt je door deze poort. Deze poort is waarschijnlijk al heel vaak gebruikt, door van alles en nog wat dat speelde in ons leven. Veel mensen uit de kerk moeten door deze poort gaan, om daar te komen waar de Vader met ons wil gaan. Vooral in het begin moesten we die poort dagelijks door, er was heel wat rotzooi in ons leven.
De Fonteinpoort, deze is vóór de Waterpoort geplaatst, maar je kunt geen fontein krijgen zonder het water. Een fontein spreekt van druk, je begrijpt dat we allemaal moeten gaan door enige druk om dat te worden wat we behoren te zijn.
We hebben de Waterpoort. Water begint met een bron, die vrijgezet wordt vanuit een rivier. Water wordt gebruikt voor leven, drinken, wassen. We begrijpen dat dit voor reiniging en verfrissing is.
De Paardenpoort. Een paard dat niet gebroken is heeft niet veel nut voor ons. Deze poort brengt, discipline, kracht, volharding en snelheid om je door het proces van transformatie te brengen.
We hebben de Oostpoort. Het spreekt over waar een nieuwe dag begint voor óns.
De Poort van Mifkad, betekent opdracht, afspraak of nummering. Waar je van verlost bent. De Vader heeft je geroepen voor een doel, een bestemming. Je hebt opdrachten, je hebt afspraken. Er zijn dingen die je moet doen. Er is een boekrol met jouw naam erop en wat daarop staat geschreven is waar jij in moet functioneren op de aarde en in de eeuwigheid.

De Poort van Efraim, Neh. 12:39

Deze poort betekent ‘dubbele vrucht’ en spreekt over de eerstgeborene, die een dubbel deel ontvangt van de erfenis, zoals Elisa ontving van Elia. Dit is letterlijk waar we nu zijn. Waar Yahweh komt en zegt; ‘Ik heb opzij gelegd voor jou, meer dan wat je aankunt, meer dan wat je ooit dacht wat mogelijk was. Ik wil dit in je uitstorten. Als Elia de vader was, zou je bijna zeggen dat hij de eerstgeborene was en Elisa was de tweede geborene, die het dubbel deel ontving.
Dit is interessant, want Yeshua is de eerste vrucht en wij krijgen het tweede deel. Hij zei; ‘je zult grotere dingen doen dan Ik heb gedaan’.
Je zult begrijpen dat de wet van de eerstgeborene is een extreme verantwoordelijkheid. Niemand wil de eerstgeborene zijn, maar helaas kunnen we niet kiezen. Omdat de eerstgeborene de gehele verantwoordelijkheid heeft over de nakomelingen na hem. Hij krijgt natuurlijk een groter erfdeel, maar als de tweede of derde geborene een misdaad begaat en hij kan niet gevonden worden, dan is hij verantwoordelijk voor die misdaad. Als de tweede geborene sterft, dan moet de eerstgeborene trouwen of zorgen voor de kinderen van die vrouw.
Maar omdat Yeshua reeds dit van ons afgehaald heeft, zijn wij in een positie waar alles in ons uitgestort wordt. Daarom is Hij niet voor ons gestorven, maar als ons. Zodat wij kunnen ontvangen alles wat Hij openbaart of vrijzet in ons in overeenstemming met wat de eerstgeborene ontvangt en wat de tweede geborene ontvangt.
Jozef was de vader van Efraim en zijn leven gaf weer zijn dubbel deel ervaring, want hij was de eerstgeborene van Jacob en Rachel. Jozef had de belofte en ging door al de gebeurtenissen/handelingen om de visioenen in vervulling te doen gaan. Het dubbel deel is gegeven aan de eerstgeborene op het moment dat ze zijn geadopteerd in de Vader. Wanneer wij gaan beginnen te begrijpen wat het betekent om een zoon te zijn, levend voorbij het voorhangsel, verandert alles. Een Christen zijn aan de zijde van vóór het voorhangsel, in de vijfvoudige bediening actief zijn, alléén een wedergeboren wezen zijn die gelooft dat we dood gaan en naar de hemel gaan en dan perfect zullen zijn…
We moeten begrijpen dat we dan een kind van God zijn, niet een volwaardige zoon. De schepping roept niemand aan deze kant van het voorhangsel. De schepping roept diegenen die voorbij het voorhangsel zijn. Diegenen die leven en bewegen in het koninkrijk der Hemelen. Die beginnen te begrijpen hen volwassen positie als een zoon in het koninkrijk van Yahweh. Waar je groeit van een zoon zijn naar een koning zijn toe. Van een koning in het priesterschap gaan. Van je priesterschap in een wetmaker en een orakel gaan (een legislator) en begrijpen wie je bent wanneer je in de schepping komt waar alles binnen handbereik is.

Deze poort is niet alleen over de financiën, is niet alleen over wat de Vader in lijn wil brengen in je leven, hoe Hij je wil leiden, zegenen en je wil vullen en je verteren met alles van wie Hij is. Het gaat erom dat je begrijpt waar je voor geroepen bent en hoe het proces verloopt dat je al dat wordt, dat alles op zijn plek valt.
Door deze poort te gaan, begrijp je het proces om een dubbel deel te gaan ontvangen. Nu, een dubbel klinkt geweldig, maar het leven van Yeshua was niet zo geweldig toch? Hij werd gekruisigd. En het waren niet de ongelovigen die Hem kruisigden, het waren diegenen die met Hem gestudeerd hadden. Vriendschappelijk vuur. De Farizeeërs en de Sadduzeeers. Ze waren blind en vet, dat ze niet konden zien.
Het gaat erom dat we beginnen te begrijpen dat de Vader een groep van mensen aan het oprichten is die begrijpen wat het betekent om een dubbel deel te ontvangen, je hebt een kader hiervoor nodig. Je hebt een kader nog om te kunnen omgaan met en te pakken wat de Vader in je wil uitstorten. Want tot op dit moment/punt dachten de meesten van ons dat alles wat we moesten doen is dat we over Yeshua moesten gaan spreken, als je geroepen bent in de vijfvoudige bediening moet je bijna altijd de boodschap van redding brengen. Alles gaat over het redden van de verlorenen en het is niet verkeerd, want het is zo.
Maar hoevelen begrijpen dat Hij niet gekomen is voor onze redding. Hij kwam voor ons herstel en in het herstellen is dat alle dingen die verloren zijn gegaan herwonnen worden. Alle dingen die verloren waren, wanneer die terug komen in mijn en in uw leven in zijn volle omvang, hebben we een kader nodig om te kunnen dragen wat Hij voor ons heeft. Want nu moeten we terug in de openbaring van te begrijpen wat Hij op onze boekrollen heeft geschreven en waar wij mee akkoord zijn gegaan.
Dit is wel een beetje meer dan, ik wordt een loodgieter en dan ga ik het Evangelie aan iedereen vertellen of mijn getuigenis delen met iedereen die ik tegenkom.
We beginnen te begrijpen dat we bestuur hebben, als de zoon die reeds jurisdictiele autoriteit heeft ontvangen in het koninkrijk der Hemelen over verschillende landen. We zijn verantwoordelijk voor de fouten, het bezetten van bergen en te vechten met reuzen en reuzen in de lucht, dat zijn dingen die we moeten begrijpen. En dit heeft een eeuwig doel, niet alleen waar wij nu zijn in de schepping. Hij heeft ons de schepping gegeven en wij moeten er over heersen. Wij zijn er verantwoordelijk voor om over deze aarde te heersen. Hij heeft ons soevereiniteit erover gegeven, velen van ons begrijpen dat nog niet. Hij gaat deze rommel, niet voor je opruimen. Hij zal zeggen iets van, wat begrijpen jullie hier niet van? We moeten begrijpen dat we vreemdelingen zijn voor deze aarde, we zijn niet geroepen om erop te wonen, we zijn geroepen om het te besturen/er over te heersen.
Daarom sprak Paulus er zo vaak over om in de geest te leven. Yeshua zei dat we de dingen moeten bedenken die boven zijn. Dat zijn niet de zon, de maan en de sterren.
Yeshua spreekt over dat je geestelijke wezen leeft, ogen en oren heeft in het koninkrijk der Hemelen, gefocust op alles wat daar is, beginnende te begrijpen in wat voor koninkrijk je leeft en dit gaat legislaten op zijn plaats. De Vader wil dit graag op zijn plaats laten komen.

Tevens gaan we begrijpen wat Yeshua deed aan het kruis. Het ging niet zozeer alleen maar over onze zonden, het ging erom om ons terug te brengen naar ons oorspronkelijke voornemen. Onze eerste status, die iets veranderd is, want we zijn niet geroepen als Adam, wij hebben een DNA die Adam niet had. Wij hebben een ander lichaam. En de Vader wil dat wij het gaan gebruiken in zijn volle functie. Deze creatie, de geestvervulde, wedergeboren zoon van Yahweh, die verteerd is door Zijn heerlijkheid en vuur, lichaam, ziel en geest, waar onze geest onze ziel en ons lichaam overschaduwt, waar ons lichaam en onze ziel woont in onze geest. We beginnen te begrijpen dat onze geestelijke mens woont in het koninkrijk der Hemelen en die heerlijkheid komt voortdurend in de schepping met ons, elke keer dat wij ons van dimensie verplaatsen van het koninkrijk der Hemelen naar de aarde toe. De Vader zegt; dat is het beeld dat wij dragen, dat is het beeld waar de aarde op gaat reageren, want er is niets anders gemaakt met dat beeld, anders dan vanuit de volheid van Yahweh, want wij zijn naar Zijn beeld geschapen. Er is geen ander wezen dat geschapen is naar dat beeld. Zo bracht het bloed van Yeshua dit herstel, maar ook het bloed van Yeshua en wie Hij was op aarde, de volheid van wat Hij droeg en zelfs Zijn opgestane lichaam is wie wij zijn en waar Hij ons voor heeft geroepen.
Dus de openbaring en het begrip waar wij in beginnen te wandelen dat is de dubbele portie. We gaan krijgen wat geen ander gemaakt wezen ooit heeft gekregen.

De volgende keer gaan we lezen over de laatste, maar zeker niet onbelangrijke poort voor ons geestelijk leven, de Gevangenispoort.