Over de Heilige Geest Yeshua en de Vader

1 september 2019 0 Door admin

Over de Heilige Geest, Yeshua en de Vader; en dan gaan we het hebben over de zgn. 9 skins

Heilige Geest leert je begeleiding en comfort.

Bij de Heilige Geest zul je merken dat Hij altijd richt op Gerechtigheid, Vrede en Vreugde.
Wat doet Yeshua?
Yeshua is de Weg, de Waarheid, het Leven. Het is een hogere weg dan de Heilige Geest me leerde, het is gewoon een maatregel. Daarna ga ik naar een hogere dimensie van de waarheid, word ik getrokken in de 3 skins van de Vader. De 3 skins van de Vader zijn Oordeel (tot leven), Rechtvaardigheid en Heiligheid.
Ik word in een hogere plaats van communicatie getrokken, ik ga voorbij het voorhangsel en ik begin letterlijk met mijn Vader te communiceren, die in mij alles uitstort wat ik moet weten om als een mede- erfgenaam met Hem te kunnen functioneren.
Maar in dit proces moet ik me bezighouden met waar Hij mij mee in lijn brengt. Dat zijn de 7 geesten van God, de engelen, de wolk van getuigen en de mannen in wit linnen. We moeten met hen omgaan, omdat ze een zwaard en mantels voor ons hebben. Het is de Vader Zijn verlangen voor je als een zoon om te beginnen te groeien als een geestelijk wezen, zodat je begint te begrijpen dat waar je toe beperkt ben geweest tot in de aarde, is verwijderd. Halleluja!! Dank U Heer!!!

De Vader roept een groep mensen om te herstellen naar zoonschap. Het is niet zo dat je een kind van God bent, natuurlijk zijn we allemaal kinderen van God, maar het is niet dat, het is een volwassen zoon.
Niet langer het bevel, zoals de 10 geboden. Als je dit niet doet, dan…
Niet langer dat je God roept om dingen voor je te doen, maar te groeien naar volwassenheid.

Je Vader wil je niet commanderen. Het is niet in Zijn karakter. Hij wil je niet vertellen wat je moet doen. Hij wil niet dat je hem iets vraagt. Hij wil gewoon dat je het doet, want Hij zegt: Ik heb Mijn verlangens in jouw hart geplaatst. Maar Hij kan Zijn verlangens niet plaatsen in een kind dat 4 jaar oud is. Maar in een volwassen zoon, kan Hij dat wel.
De Bijbel zegt, in het begin, het is God, het gaat hier niet over een chronologische tijd. Het is ook het einde. En God creëert niets voordat Hij het eerst beëindigde. Hij begint niets dat Hij niet eerst heeft voltooid.
Dat is de cultuur van de Hebreeuwse taal.
De eerste woorden die in de schepping werden gesproken, was de levende Hebreeuwse taal, het zgn. plaatjes woord. Dus, nu kunnen we ons er één mee maken, beginnen we te begrijpen dat er eigenlijk 22 levende wezens zijn in het Koninkrijk van der Hemelen, dat Koninkrijk is in de Vader en het is de Alef tm de Tav. De levende letters en de dimensie die ze voortbrengen als we met hen omgaan, de kennis die we nodig hebben, hebben betrekking op wie onze Papa en wie onze Vader, Yahweh echt en waarlijk is. Ik begin hierin steeds meer te wandelen,heb ook een prachtig boek hierover, dat Friends of Eber heet.

We zijn geboren als onbegrensde onsterfelijke wezens zoals onze Vader, die nooit het beperkte eindige van het aardse sterfelijke bestaan beoogde die de mensheid nu heeft meegemaakt, omdat we ervoor kiezen om het zelf te doen, in plaats van door de boom des levens.
We beginnen te begrijpen dat de boom des levens een andere dimensie van het Woord van God is. Dat we naar dat deel gaan, waar we onszelf aan hebben gehecht, doordrenkt met kennis. Doordrenkte kennis is een begrip van een openbaring die je altijd hebt gehad, maar het werd bedekt door onze ziel.
Dus, als ik het Woord neem en ik maak verdeling tussen mijn ziel en mijn geest daardoor, wordt mijn geest vrijgezet in het Koninkrijk der Hemelen, de download, de frequentie die overeenstemt met direct geïnfundeerde (doordrenkte) kennis van wie ik ben, wie de Vader is en alles wat ik moet weten, volgens wat er op mijn scroll is geschreven en hoe ik dat moet projecteren in de schepping, de dingen terug in lijn.

Nu iets over het verschil tussen een fantasie en je voorstellingsvermogen;

Een fantasie is wanneer je een natuurlijk ding neemt, zoals een winkelcentrum, een pizzeria en je beschrijft dit aan iemand, om op een of andere manier met hen in de hemelen te communiceren of een natuurlijke betrokkenheid te vormen. Natuurlijk moeten we ook fantasieën hebben.

Je voorstellen is, wanneer ik mijn geest toe sta om een beeld in dat innerlijke deel van mij weer te geven, mijn innerlijke kant, dat is die plaats waar de verlichting van je begrip plaatsvindt, wanneer jij je inlaat (engage) met Yahweh.
Dat is waar mijn geest begint met mijn ziel te reflecteren wat het aan het doen is, dus ik begin dingen te zien die ik niet kan uitleggen. Zoals het staan aan de voorkant van een massief gemarmerde vloer, ziende allemaal vurige stenen voor mijn voeten, in de verte een troonzaal in brand staande, alles is in brand, met brandende blauwe vlammen, engelachtige wezens aan de zijkant etc.
Dit is niet natuurlijk denken, het is niet iets wat ik kan waarnemen in mijn natuurlijke hoedanigheid. In feite, dat beeld waar ik het over heb, wil ik niet met Yahweh oog in Oog staan, want uit onze onwetendheid hebben we geleerd dat we God nooit konden zien en leven. Daarom kun je niet zomaar een deel van de Schrift nemen en er een theologie van maken. Want Yeshua zei, Ik kan niets doen tenzij Ik zie dat Mijn Vader het doet, dus ook wij nu. We hadden gewoon een verandering nodig zoals we die waarnamen. We lezen de Bijbel vaak als een boek.