Kunnen wij charismatische Christenen verstrikt raken in religie?

28 mei 2019 0 Door admin

Deel 1

Geen religie meer, (onder)zoek en wordt één met Hem en Zijn koninkrijk.

De Vader zegt in Zijn Woord, Ik heb er één nodig en die ene verslaat er 1000. Zonder een levende intieme relatie te hebben in YHVH te zijn, kun je een overheid en macht die over een stad heerst niet wegjagen of zelfs vernietigen in Yeshua Zijn naam. Dus als je b.v. teruggevallen bent in jouw wandel met de Heer, dan kun je dat niet. Want die demon die gaat jou vragen wie jij bent en het kan je zelfs verwonden.

We kunnen 99% waarheid horen of spreken en 1% leugen, dan is deze waarheid een leugen en dat is wat er in alle religies gebeurt, die er daarbuiten zijn. We hebben daar de openbaring van de kerk, maar zonder Yeshua. We kunnen begrijpen dat ondanks er een waarheid is in wat er gezegd is, de volheid van de waarheid is er niet in, dan is het gepresenteerd aan ons als een leugen. Zo komt het vaak voor dat mensen zeggen, er zit wat in wat je nu zegt.
Maar wij hebben de capaciteit om erin te gaan, in de waarheid als een zoon van licht, eruit te werpen alles wat niet waar is en te brengen dat wat wel waar is in werking te stellen.

De geest van religie, we gaan het niet over demonen hebben, maar omdat we hier met religie te maken hebben, wil ik graag uitleggen hoe dit te overzien. Want we willen zó graag eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat is de wortel van religie. Dat is wat we moeten doen, maar we gaan beginnen te begrijpen dat het niet gaat om wat we doen, maar wie we zijn. Het is niet dat wat je doet ben je. 
Zo roept de Vader een groep van mensen die begrijpen dat in deze tijd en seizoen we afstand moeten gaan nemen van religie, het doodt de YHSVH in ons. We moeten gaan beginnen te leven in dubbele gebieden. In Christus zijn wij gezeten met Hem in de hemelse gewesten, dus alles waar ik mij mee inlaat (engage with), doe ik in Christus, ik hoop u ook?

Het proces wat wij heden ten dage in de kerk hebben, staat niet in het Woord. De juiste orde zou kleine huisgroepen zijn. Het gaat erom dat we beginnen te begrijpen waar we uit moeten breken en ik zeg niet dat de kerk verschrikkelijk is, dat ik er niets mee te doen wil hebben. Zelf ga ik naar een Evangelische gemeente in mijn woonplaats. Ik houd van de kerk, de kerk is geweldig. Maar zij willen niet veranderen. We kunnen in de geest gaan en het veranderen. Maar het wordt voor mij ook steeds moeilijker om nog een deel te zijn van de zgn. gewone kerk, want die wil niet bewegen waar ik in ben vandaag de dag. De Vader heeft mij daar geplaatst en daarom blijf ik daar, maar ik merk ook, geestelijk, dat ik er geen deel meer van ben, terwijl Yahweh Zijn invloed er door mij heen wel komt, door er gewoon te zijn en het koninkrijk der Hemelen ingaan tijdens de aanbidding en datgene wat ik ontvang van Yahweh releasen. In persoonlijke gesprekken met mijn voorganger en de andere leidinggevenden merk ik dat de gemeente er baat bij heeft. God is en blijft goed en Zijn genade duurt eeuwig!

Ga zo vaak als mogelijk het koninkrijk der Hemelen in om te oefenen in de God’s vrucht. Geloof zonder werken is dood, zegt het Woord. Soms moet je wel 1000 keer hetzelfde doen om daarna te zien, dat je gaat veranderen. Vb. Iedere dag in je geest door het voorhangsel gaan naar de kamer van liefde d.m.v. je voorstellingsvermogen de engel Agape ontmoeten en één worden in je geest en ziel met wat daar allemaal is. En vervolgens na een aantal weken of maanden merken dat je veranderd bent. Dat je ineens in de liefde wandelt en in de liefde spreekt uit 1 Kor.13.
Ook als je dromen en visioenen krijgt van Yahweh, is het jouw verantwoordelijkheid om er terug in te gaan en openbaring te ontvangen over wat ze betekenen voor je leven. Je zou aan mij kunnen vragen voor openbaring, vaak kan ik je de uitleg niet geven omdat de Vader wil dat je het zelf gaat doen als een zoon of dochter van Hem.
Wij zijn nu in een tijdperk gekomen, dat de Vader een groep Christenen heeft geroepen om de kerk te gaan overschaduwen met onze geestelijke mens. Velen van ons zijn nog in een kerk of hebben familie in een kerk. Wij moeten gaan beginnen ze te overschaduwen, zodat de kerk gaat veranderen naar zoals Yahweh het bedoeld heeft.
Nogmaals, ik houd van de kerk, maar ik hoef geen uren meer gaan oefenen met de zgn. kerkoefeningen. We kunnen iedere dag opstaan om 5 uur in de ochtend en dan 3 uren omgang met de Heer zoeken en Hij zal je diepere openbaringen laten zien, maar wij beginnen te begrijpen dat we dit op ieder moment van de dag kunnen gaan doen, omdat we in dubbele ruimtes leven, waarbij we ons ervan gewis zijn en wetende wat onze geestelijke mens doet gedurende de dag.
Zo kunnen we de hele dag de Heer adoreren, aanbidden en groot maken.
We kunnen daarom veel meer doen in onze dagelijkse leven wanneer we gaan leven in dubbele ruimtes.
Wegstappen van het zien op goed en slecht en in plaats daarvan je inlaten met/één worden met de boom des levens. Vb. Is dat juist, is dit verkeerd, is dit een goed idee, is dit een slecht idee? Er is ons geleerd door de kerk of door de ekklesia, je moet daar en daar mee stoppen, het is verkeerd. Je moet het op deze manier gaan doen. Je kunt het wel op deze manier doen, maar dan moet je wel doen wat ik zeg hierover, hoe ik het zie hoe je dit moet doen.
Enkele voorbeelden zijn; mag ik roken, mag ik dansen, mag ik daten, mag ik kussen wanneer ik aan het daten ben, mag ik haar of zijn handen vast houden, mag ik mijn vrouw of man uitkiezen of kiest Yahweh vóór mij? 
In het koninkrijk der Hemelen is er een weten. Het is daar niet van, dit hoop ik of hier dacht ik aan, het is een weten, er is geen twijfel. Wie van u kijkt hiernaar en denkt bij zichzelf, dat is wat ik wil?

Dan zijn erbij die zeggen, Heer zend mij een profeet, dan weet ik wat ik moet doen. 
Het is tijd om naar een hogere plaats te gaan. We moeten wegstappen van religie. Religie zal je altijd zeggen wat je moet doen. Het is zelfs zo, religie wil je vertellen dat Yeshua je wil vertellen wat je moet doen. Het gaat erom en dat wil de Vader graag, dat je groeit naar een plaats waar je weet wat je moet doen. 
(Ik kan je daarbij helpen om daar naar toe te groeien, hoger, dieper, wijder, dmv. workshops of persoonlijke gesprekken. Laat mij even weten als je daar behoefte aan hebt op robmakes1@gmail.com)
Wegstappen van religie geeft jou het recht om te beginnen met je boekrollen te kunnen gaan lezen. Velen van ons weten niet wat er op onze boekrollen geschreven staat. Ik ben iedere dag bezig in het koninkrijk der Hemelen te gaan om meer en meer te kunnen gaan lezen wat er op mijn boekrollen staat. Als je niet weet wat er op jouw boekrol geschreven staat, dan zou dat je primaire focus moeten zijn. 
Het gaat er niet om dat vallen in de geest of over de grond rollen of Bijbel bestuderen, mediteren, bidden, Zijn aangezicht zoeken etc. religieus is, het gaat om het systeem waar waar we in zijn en deel van uitmaken. 
Er zijn kerken waar apostolisch leiderschap is en waar honderden kerken gesticht zijn en die een groot impact hebben gehad op de natiën. We beginnen nu te begrijpen dat hoe de kerken nu geplaatst zijn, dat is niet het einde ervan. Het kan niet hetzelfde zijn zoals het 20 jaar geleden was en dat men nu denkt dat ze iets nieuws aan het doen zijn, het zal nog steeds een 20 jaar oud iets zijn. Iets nieuws is iets nieuws, net zoals de Yeshua zegt, dat je nieuwe wijn niet in oude zakken kunt doen.

Als je de Vader van Aangezicht tot aangezicht ontmoet, zal Hij je laten zien dat niet één eschatoligische openbaring zal zijn zoals het ons is geleerd, hoe het zal gaan zijn als het einde der wereld of het einde der tijden.
Als we bijvoorbeeld de letter 6, de VaV benaderen in het Hebreeuwse alfabet, dan is er niets demonisch aan. Maar omdat wij het zagen op een demonische wijze, 666, het moet wel demonisch zijn, want het is het merkteken van het beest. Zoals het weglopen bij een auto die een kentekenplaat heeft met 666 erop. Ikzelf heb dat 2 jaar geleden nog afkeurend gedaan, toen wij in een kasteel waren en op de binnenplaats stond een cabrio met op de nummerplaat 666. 
We beginnen nu te begrijpen dat die 6 iets heel anders betekent. We moeten het terugeisen, want het is één van de zeven donderslagen, het is als goud!
De Vader wil dat wij beginnen te begrijpen wat wij in lijn moeten brengen, terug in volle werking. Onze focus brengen naar waar wij voor geroepen zijn om te doen. Jouwzelf brengende naar die plaats waar je wilt weten wat op je boekrol staat geschreven ten allen tijde.

We kunnen geen dingen gaan doen omdat ieder ander het ook doet. 
Natuurlijk was het wel een proces, van de verschillende opeenvolgende periodes. Echter, ik kan nu niet meer zijn in de kerk periode, als we nu in de Sion periode zijn en dan denken dat we groeien en verder gaan. Want dat is niet wat er werkelijk gebeurt. 
Als er iets droog aanvoelt en je bent niet gepassioneerd om terug te gaan naar intimiteit en dieper in dit alles te gaan, begrijp dan dat je je hier opnieuw mee moet gaan inlaten (re-engage) en je boekrol checken, onderzoeken. En die energie en rijkdom in lijn brengende hiermee, terug te brengen vanuit de Hemel voor jou. Je kunt niet je passie verliezen en denken dat het ok is. Want dit is wat er gebeurt, we zijn wezens van gewoonten. Dus wanneer je hetzelfde iets doet, iedere keer opnieuw voor een lange tijd wordt het een deel van je leven. En we begrijpen, dat wat de Vader nu op dit moment doet is een progressieve dimensie van openbaring, dat de dingen verandert, de hele tijd.
Je wilt jezelf voortdurend vinden in een hogere plaats van openbaring. Wanneer we gaan functioneren vanuit de hogere levels van de Hemel in het koninkrijk der Hemelen en in tijden, zullen we merken dat we kunnen verplaatsen naar snellere en hogere manieren dan wat we ooit eerder hebben gezien. 
De Vader roept ons om met Hem te communiceren van geest tot Geest. Dat is waar het zien in de geest vandaan komt. Zoals het Woord zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord.
1 Kor.2:9-10 HSV
Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.