Gebed

10 mei 2019 0 Door admin

Een gebed;
Vader, we willen U danken, prijzen, dat we op kunnen gaan naar U, de Bijbel zegt dat de hemel is binnen handbereik, dat betekent vlak voor onze neus. We komen vóór U, we gaan in U, waar we leven, bewegen en ons zijn hebben, in die ruimte, in die dimensie.
Vader, we beginnen te begrijpen vanuit die ruimte, is er geïnfundeerde kennis in ons uitgestort, openbaring op openbaring, er zijn toekomstige kamers waar we in gaan, waar we onze toekomstige dingen zien. Waar we kunnen gaan leven in ons morgen, vandaag, waar we begrijpen dat geen wapen dat tegen ons gesmeed wordt iets zal kunnen uitrichten.
We beginnen te begrijpen dat scheppen betekent de legislatie van zonen, om te komen in vol herstel en zijn volle verandering.
We beginnen te begrijpen dat Yeshua Zijn bloed ons heeft hersteld en ons in vol herstel brengt, als zonen en dochters van Yahweh, zodat als herstelde zonen en dochters wij de schepping kunnen gaan herstellen. En wanneer wij de schepping gaan herstellen, zal al het andere op de plaats komen, aan de hand van wat U heeft beloofd Vader. In overeenstemming met wie wij zijn in U.
Zo Vader, zoals we beginnen te begrijpen Uw bloed als onze bedekking, Uw bloed heeft ons geopend, Uw bloed heeft ons hersteld, terug in.
Uw bloed heeft ons de capaciteit gegeven om letterlijk te bewegen en ons hele zijn te hebben om te leven vanuit de vier gezichten uit Openb.4, leeuw, os, adelaar en mens.
We beginnen te begrijpen dat de os is die dimensie van legislatie, als een leider in de schepping, als iemand die regeert in volle kracht.
De adelaar sprekende als een orakel, niet een profeet, die alleen spreekt wanneer Yahweh spreekt, want we zijn een deel van het lichaam. Het lichaam kan niet doen wat het wil doen en de mond kan niet spreken wat het wil zeggen, omdat we de gezindheid van Christus hebben, de heerschappij van Christus, het hoofd van Christus over ons. We zeggen alléén wat Hij zegt, we doen alléén wat Hij doet.
We beginnen te begrijpen Vader dat als een mens opereren we op deze aarde als een priester. Een hoge priester die kan instappen voor een stad, een regio, een provincie, een land, voor natiën, die kan instappen om de schepping in lijn te brengen.
Vader, we beginnen te begrijpen dat we koningen zijn, dat we regeren vanuit de Hemel in de schepping, om te bewerkstelligen wat U erin hebt gebracht en het wordt gedaan door te oordelen. We zijn geroepen om te oordelen, we zijn geroepen om te begrijpen wat oordelen is. Wij zijn geoordeeld door U en U oordeelt ons ten leven. Het is om ons voort te stuwen, om ons aan te vuren om ons te bespoedigen, te haasten. Om ons te herinneren wie we zijn, om onze poorten en deuringangen te openen. Om ons in lijn te brengen met Wie U bent. Om in ons te openen openbaringen, kennis, inzichten, om in ons uit te storten om ons dagelijks op nieuwe niveaus, levels te brengen. Om ons te laten groeien naar volwassenheid.
Dus wanneer we de schepping oordelen, dan doen we DAT. Wanneer we diegenen die om ons heen zijn oordelen is DAT wat we doen!
Het is altijd ten leven, want we zijn koningen en we leven uit Wie U bent in de (into) schepping.
U opent ons om te begrijpen en waar te nemen Wie U bent en wat U voor ons heeft als een ekklesia.
U bent geweldig Heer en wij houden van U, in de naam van Yeshua, amen!!