Een klein stukje over het hart

25 juli 2019 0 Door admin

Een klein stukje over het hart

Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden.
Psalm 55:22 HSV
Dat is hoe een religieuze geest opereert. Aan de buitenkant zacht en aan de binnenkant slecht (wicked).
Dit is bij menselijke goedheid, de religieuze geesten zorgen ervoor dat ze er aan de buitenkant leuk en aardig uitzien, máár hen hart is vuil. Dit is reeds duizenden jaren gaande in de wereld. Erg belangrijk, echter je zult het niet begrijpen als je het hart niet begrijpt. De Heer kan hier openbaring over geven…
Velen denken dat ze het goed doen, omdat ze vanuit hen buitenkant aardig zijn etc. Echter kan dit een grote misleiding zijn van de demonen. Lukas 16 o.a. spreekt hier over.
Maar niemand zal dit begrijpen, totdat ze een openbaring krijgen over het hart.
De goede persoon is altijd zo ervan bewust dat hij/zij goed doet, ze zullen God nooit kunnen aanraken, totdat ze zien wat er in hen hart is. Het is droevig, echt droevig, maar ze kunnen God nooit aanraken. Hen goed zijn is absoluut zwart in de aanwezigheid van God. Echter in de aanwezigheid van mensen is het wonderbaarlijk.
Vb. Job, David, Daniël en de Farizeeën wilden nooit dealen met de waarheid in hen hart. En zo zijn sommigen van hen doorgedraaid, maar het is allemaal om het hart.
En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Lukas 16:15 HSV
De Heer wil echtheid!
De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij.
Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie.
Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.
Johannes 1:44‭-‬48 HSV
Dit is een hoog compliment van Yeshua aan Nathanael!! Een geweldig !! Hij uitte geen kritiek, hij was echt!

Ik voel medelijden voor goede mensen, het is heel moeilijk voor ze om ooit hen eigen hart te zien. Nu, wanneer ze nu iets slechts zouden doen, dan was het zo eenvoudig om hen eigen hart te zien. Ik was één van die goede mensen en als Yahweh niet mijn eigen hart had laten zien, zou ik niet weten waar ik heden was.
Een goed mens zal nooit de gemanifesteerde aanwezigheid van Yahweh kunnen dragen, omdat zijn/haar hart vuil is. En de persoon zal nooit in de buurt van God kunnen komen.
Op het moment dat we de openbaring van Yahweh over ons hart hebben gekregen, zal alles veranderen. De Heer kijkt altijd naar het hart, de mens naar uiterlijke verschijning. Het is voor de Heer heel belangrijk hoe ons hart is. Echter moeten we begrijpen dat ons hart onzichtbaar is, maar er komt altijd iets uit het hart voort, het belangrijkste over je hart is je motivatie en jouw houding (Matth.15:18).
Met de openbaring over jouw hart, zul je zoveel gaan begrijpen, voorál of je God behaagt. David bad, Heer laat de overdenking in mijn hart welgevallig zijn voor U.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE , mijn rots en mijn Verlosser!
Psalm 19:15 HSV
Dit is een goed gebed, welgevallig voor Yahweh.
Dit badt David ook;
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Psalm 139:23‭-‬24 HSV