De volgende twee poorten van Jeruzalem

10 juli 2019 0 Door admin

De volgende twee poorten van Jeruzalem

De Dalpoort (Jaffa poort) Neh. 3:13

Het is een laag punt op het terrein om de stad heen. Het spreekt over de manier hoe wij onszelf vernederen onder de machtige hand van Yahweh en leren te ervaren dat Christus is in ons leven en dat Zijn verlangen voor ons is om Zijn Troon met ons te delen. Hoe kunnen we onszelf vernederen om te geloven dat Hij Zijn Troon met ons wil delen? We zijn mede-erfgenaam met Hem.
In het koninkrijk der Hemelen is Hij volledig gevestigd als Yahweh. Niet, de Vader zit op Zijn Troon en Yeshua zit op een kleine Troon ernaast… Hij is één wezen, één God.
Wij zijn ook drie in één. Mijn ziel is niet minder dan mijn geest, mijn lichaam is niet minder dan mijn ziel. Het is misschien een verschillend wezen, maar mijn ziel gaat door een proces heen en mijn lichaam ook.
Transformatie, we moeten hier voortdurend zijn om onze ziel en lichaam in lijn te brengen met onze geest. Daarom bidden en vasten we. Daarom laten we onze geestelijke mens voortdurend onze ziel en lichaam overschaduwen. Dat is waar we steeds merken dat we in Christus zijn, overschaduwd door Zijn heerlijkheid en Zijn volheid. Dat is waarom we in het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan en Zijn heerlijkheid in deze plaats gaan legislaten (uitspreken wat Hij zegt vanuit het Koninkrijk der Hemelen naar de aarde en de schepping toe) Zijn heerlijkheid op zijn plek (into place), zodat de volheid van Zijn Aanwezigheid in contact komt met onze ziel en met ons lichaam. Er gaat een dag komen dat ze gelijk zijn in al de manieren en dingen. Adam was nergens in gelimiteerd.
Het groeien komt niet van de bergen af, het komt vanuit de vallei. Er zijn hoge plaatsen waar wij van kunnen getuigen, maar er zijn 2 bergen nodig om een vallei te kunnen vormen. Psalm 23 zegt dit, een vallei is om door te wandelen, niet om vast te komen zitten. De vallei gaat hand in hand met de oude poort. Ik ga dóór de vallei, maakt niet uit wat mij tegen wil werken. Ik wandel er doorheen als mijn plek om te groeien.
Veel van ons wandelen er nu doorheen in de geest en weten niet wat ze doen. Maar er gaan dingen veranderen.
Net zoals het raar was om de eerste paar keren in tongen te spreken. Mijn ziel begreep er niets van. Ik begon dit in geloof te doen, niet wetende dat het een hele nieuwe dimensie was die opende, een frequentie, een hele nieuw gebied van openbaringen, begrip en kennis werd in mij uitgestort. Mijn geestelijke mens begon te groeien en groter te worden. We doen het in geloof, we gaan ons focussen op de hemelen, wat Hij wil! Dit uitstorten gebeurt in de vallei.
Stop niet en blijf niet in hoe je hiermee omgaat, maar verheug je in het Licht dat vooraf gaat aan de schaduw en de schaduw overschaduwt.
Het OT is een soort van fundatie voor het NT. We kunnen die niet reproduceren in welke vorm dan ook. Er zijn zelfs sommige dingen in het NT die we niet willen reproduceren. De Vader wil dat wij de beweging door de vallei gaan begrijpen, waar het naar toe gaat. Het proces om één met Yeshua te worden, Dat jouw lichaam opgaat in die van Hem, zodat jouw lichaam Zijn lichaam wordt. Dat betekent het lichaam van Christus zijn. Dat je anders begint te zien, te denken, te horen. Het proces om door de vallei te gaan en één met Hem te worden… Het is Zijn verlangen om naar die plaats te gaan.
De vrucht van de Geest zal het bewijs zijn, dat je door de handelingen (dealings) van Yahweh gaat in relatie met deze poort.
Het is wat in je groeit en door jou heen. Het is de waarneming en het begrip. Je begint de waarde te begrijpen wat het betekent om de vrucht van de Geest te dragen in het Koninkrijk der Hemelen en hoe je kunt beginnen om te handelen met de dingen waarin je bent gegroeid in de geest, waardoor je naar het volgende level kunt gaan. Het is allemaal deel van dat je door de vallei gaat, opgaat, schakelen (shifting), in diepere plaatsen met Yahweh te gaan.
Het is Zijn verlangen om naar die plaats toe te gaan, dieper, wijder, hoger.

De Mistpoort, de zgn. poeppoort, Neh. 3:14 De Dung gate in Jeruzalem. Alle troep in je leven komt daar naar je toe.

Mijn geest kan waarnemen en begrijpen de openbaring van alle dingen (zoals, ik ben een zoon van vuur, wow).
Mijn ziel heeft dat begrip niet. Mijn ziel heeft een verband tussen waar ik in geboren ben, wat mij als kind is geleerd, en wat mij geleerd is tot nu toe. We moeten gaan veranderen hoe we denken en dat is een onderdeel van mijn ziel. Hoe ik ben als een ziel. Want mijn ziel en mijn geest zijn net zo belangrijk als mijn lichaam en de rest van mijn wezen.
Mijn lichaam is slaaf van mijn ziel.
Als ik naar mijn ziel kijk vanuit mijn geest, dan zie ik heel wat gebreken. Omdat ik verkeerd denk, ik heb een manier van waarnemen van dingen die mij nog steeds binden en een heleboel dingen die de Vader mij wil leren. En ik kan niet vooruit komen, ik kan niet uit die manier van waarnemen komen, mijn ziel bind mij. Als ik dan naar mijn ziel kijk zeg ik, jij dwaas, je kunt mij niet overnemen, ik wil klaar zijn met jou. Maar het is mijn ziel waar ik klaar mee wil zijn. Daarom moet ik mijn manier hoe ik naar mijn ziel kijk veranderen.
Hetzelfde met mijn lichaam. Mijn lichaam is om verheerlijkt te worden. Ik moet anders naar mijn lichaam gaan kijken.
Als je één met de Vader wordt, als Zijn kind, dan leer je om naar jezelf te kijken door Zijn ogen. Als ik naar mijn lichaam kijk door de ogen van Yeshua, zie ik er anders uit.
Vb. Je wordt ouder, je hebt minder haar op je hoofd. Er zijn wat delen van je lichaam die niet functioneren zoals het zou moeten.
Daarom is het belangrijk om je manier van waarnemen (perceiving) te veranderen.
Je lichaam reageert op wat het overschaduwt. En als mijn ziel en mijn geest mijn lichaam overschaduwen, dan moet ik mijn manier hoe ik kijk naar mijn lichaam veranderen, zodat het kan herstellen in wat het moet zijn.
Niet van, mijn lichaam is zó moe en wil niet meer doen wat jij wilt doen, we hadden een soort van overeenkomst gemaakt met ons lichaam, dat ik wel dood wil en naar de Hemel wil gaan en dat mijn lichaam het graf in gaat. Dat hebben we de laatste 500 jaar gedaan. Maar, niet meer…
De Vader wil dat veranderen.
Hij roept een groep van mensen om verheerlijkt te worden. We moeten veranderen in de manier waarop wij naar het natuurlijke kijken, het zielsvlak en het geestelijke.

Hierna ga je zien wat voor een belangrijke functie de waterpoort en de fonteinpoort hebben voor ons geestelijk leven.