De Paardenpoort

24 januari 2020 0 Door admin

De Paardenpoort, Neh. 3:28

In het koninkrijk der Hemelen vertegenwoordigt het paard altijd het profetische. Het is het engagen in de Heilige Geest. Heilige Geest heeft verschillende namen. Eén van Zijn namen is ‘Exstatische en Instinctieve staat van profetie’ Dat betekent dat wij in een dimensie kunnen gaan van wat nog niet plaats heeft gevonden en van daaruit leven in ons heden. Dat is een deel van wat we hebben als we engagen met Heilige Geest.
Deze poort spreekt ook van de kracht en de mogelijkheid om te leven vandaag in ons morgen. Als je leeft vandaag in je morgen kan niets je wat aandoen. Dat is waar Yahweh het over had toen Hij zei; geen wapen wat tegen je gesmeed wordt zal iets kunnen uitrichten. Want als wij ons morgen hebben gezien en we leven vandaag…
Het vertegenwoordigt en spreekt ook van discipline, kracht, volharding en snelheid.
Als je door deze poort gaat zul je leren wat het betekent om een orakel te zijn en te spreken in de schepping.
Maar voordat we beginnen te begrijpen en te waarnemen in het profetische in een dimensie zoals de Vader ons wil laten begrijpen, dan moeten we door de Paardenpoort gaan, de discipline, de kracht, de volharding en de snelheid om te worden wat je behoort te worden.

Wat we moeten begrijpen is dat wanneer we door deze poort gaan, het langgerekte idee van de Vader hiermee is om ons te trainen en toe te rusten om ons in te breken, omdat als een profeet/orakel, alle zonen en dochters zijn orakels, want wanneer je je mond opent, komen de woorden van Yahweh uit je mond. Waarom? Omdat we één met Hem zijn en Hij heeft al Zijn verlangens in ons hart gelegd. Onze wil is Zijn wil, Zijn wil is onze wil, omdat we één met Hem zijn. Dus alles wat we doen en zeggen, zeggen we omdat Hij door ons heen spreekt en we zijn één met Hem.
Maar om zó een waarheid in mij te dragen heb ik een kader hiervoor nodig. De Vader wil ons leren dat er niets overgeslagen kan worden, geen snelle oplossing. We moeten door het proces gaan en het proces is engaging, het proces is net zoals in Genesis, toen Jacob met Die Engel vocht en niet losliet, totdat de Heer hem ging zegenen. Dus, vasthoudend achter Hem aangaan in alles wat Hij voor ons heeft. Niet op een Zondag gaan zitten en iemand anders laten spreken over je of je handen op laten leggen. Zoiets, van dan komt alles goed of dan valt alles op zijn plaats. Dat is een leugen uit de hel.

Natuurlijk is het wel mogelijk om impartatie/zalving te ontvangen als b.v. een gastspreker je de handen oplegt, dit is echter maar een klein deel van wat de Vader wil dat je hebt. In een grote groep wordt dat moeilijk, je ontvangt niets en je verandert niet. Maar als je gaat wandelen met iemand die jou discipelt 3 jaar lang, eigenlijk minimaal 5 jaar en hij begint te delen met jou, want dat is wat impartatie betekent. Ik deel dat wat in mij is met jou. Toen Elia met Elisa wandelde, stond hij toe dat Elisa met hem wandelde voor vele jaren en alles wat hij deed, was alledaagse dingen. Hij engagede met Yeshua, hij engagede in de volheid van Yahweh, wandelde als een profeet, deed wat er gedaan moest worden en Elisa volgde hem overal. Maar hij kon ontvangen en waarnemen wat Elia aan het doen was. Daarom was hij op de juiste plaats toen Elia de mantel afdeed. Hij ontving niet alleen de mantel, hij was voorbereid en toegerust om die mantel te kunnen ontvangen, zijn kader was gemaakt in de tijd dat hij daar was. Toen impartatie kwam was het waardevol. Niet naar voren komen, dan gaan we voor je bidden en jij krijgt een impartatie. Zoiets als ik heb een profetische gave/zalving en ik ga dit nu aan jou geven. Het geeft je een goed gevoel, hoe beter je jezelf voelt, hoe meer geld je geeft als offering. Dit is manipulatie in de samenkomsten. Natuurlijk houden we van het lichaam van Christus, ze zijn geweldig, maar ons budget kan niet bepalen wat wij prediken. Omdat ze gebouwen en salarissen hebben, spreekgeld geven, manipuleren ze het lichaam van Christus en de Bijbel is heel duidelijk, je geeft alleen naar wat je besloten hebt in je hart. Als je je hebt laten manipuleren, ga daar van weg, want het is handelen op een demonische handelsvloer.
En het steelt jouw zaad. Dat is wat satan verlangt. Hij wil wanhopig graag jouw zaad.

Het paard zal de stem herkennen van diegene die zorg voor het draagt en het voedt. Diegene die zijn natuur/karakter heeft gebroken, die heeft een speciale relatie met het paard.
Het huidige orakel, de huidige wetgever/legislator, de huidige koning, de huidige priester wandelt in een andere relatie met Yahweh dan welke generatie daarvoor in heeft gewandeld.
Want deze generatie mag van aangezicht tot aangezicht met Hem wandelen. Deze generatie gaat in het koninkrijk der Hemelen, wandelt in Eden, eet fruit, gaat zitten met Yahweh, brengt tijd met Hem door, engaged met de 7 geesten God’s, ontmoet de engelen, engaged ze, wandelt met ze en werkt met ze.
Want Hij brengt jou in het juiste kader om jouw boekrol te kunnen zien!
Het kader is groter, hoger en wijder!
Wij als paarden, zullen intiem onze Meester kennen. Leren om Zijn stem te verstaan en bereid zijn om altijd te doen wat Hij wil.
De Paardenpoort, ermee te dealen in ons leven, zal een discipline voortbrengen door een oprechte getuigenis om Hem te willen behagen. Het eindigt met het feit, dat vóór Yahweh heb je niet langer wat voor recht dan ook. Maar het gaat hand in hand met jezelf presenteren als een levende offerande God’s. Begrijpende dat het niet meer alléén is, door geloof Christus woont in mij, de hoop op glorie, ik leef door geloof in Hem. Alles wat we ervaren, we doen het in Hem en door geloof!
Het brengt ons naar een hogere plaats.
Paulus zegt in Fillip.1:27, het leven voor is Christus en het sterven voor mij is een gewin. Dat betekent voor ons, dat we alles van wie we zijn hebben opgegeven voor Hem. Hij is niet vóór mij gestorven, Hij is als mij gestorven!
Zodat ik door Hem heen kan leven. Dat ik kan leven als Hem. Zoals het leven dat Hij heeft geleefd in de schepping toen Hij op de aarde was, kan ik in functioneren en ik kan zien wat voor soort zoon ik bedoeld ben te zijn om dezelfde capaciteit en mogelijkheden te hebben als Hij had in de schepping. Maar ook om het koninkrijk der Hemelen in te gaan en te zien en waar te nemen (perceive) de dingen waar de Vader mij voor heeft geroepen en het volledig uit te leven. Want Hij was en is en zal altijd zijn en dat betekent dat Hij mijn voorbeeld is vóór er tijd was en er tijd zal zijn en dat de tijd zal nooit eindigen.

Ons denken blokt ons als er nieuwe dingen zijn.
De Hebreeuwse cultuur zegt; alles is zonde, want er is nog niets hersteld. Ons denken zegt; ik heb hier nog niet over geleerd, het kan niet echt zijn.
Dit zegt het Woord;
Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
1 Korinthe 2:9‭-‬10 HSV
Waar Hij nu les in geeft, heeft (bijna) niemand nog van gehoord.
Als er werkelijk 12 poorten zijn in Jeruzalem dan zijn er ook 12 poorten in het nieuwe Jeruzalem. Als we het koninkrijk der Hemelen ingaan, zien we dat er bij elke poort een engel staat en die 12 poorten zijn gerelateerd aan de 12 stammen van Israel.