De Oostpoort en de Poort van Mifkad

21 juli 2019 0 Door admin

De Oostpoort en de Poort van Mifkad

De Oostpoort, Neh. 3:29

Een menigte van engelen op een missie gaan in en uit deze poort, en andere wezens gaan in en uit, het is als een poort voor het bovennatuurlijke om iets uit te storten in en over een land.
Het spreekt van een nieuwe dag voor ons.
Het spreekt over gisteren dat voorbij is gegaan en Yahweh’s doel gaat voort.
Een pastor vroeg eens aan Gustav, een goede vriend van mij uit Zuid Afrika, die hier al jaren in wandelt, wat is je grootste doel in je wandel in Christus?
En hij zei, dat ik iedere dag in Zijn perfecte wil wandel. Om exact te doen wat ik behoor te doen, aan de hand van wat Hij voor mij heeft opgeschreven in mijn boekrol.
Begrijpen jullie dat iedere dag een mandaat heeft voor die dag? Dat je wilt doen wat de wil van Yahweh is voor die dag?
Als je door deze poort gaat ga je de waarde van jouw dag begrijpen. Hoe extreem het is, als je precies weet wat er die dag gedaan moet worden. Dat je ogen open gaan en de volheid van het licht van Yahweh vloeit uit jou, want je hebt je nacht in de hemelen doorgebracht. De volheid van God’s glorie is in je en door je heen. Je geest is al door de dag heen gegaan.
Begrijpen jullie dat we niet in ons vandaag horen te leven maar in ons morgen? Dit betekent als ik wakker wordt in de morgen, mijn geestelijke mens is al door de dag heen gegaan en weet al precies wat te doen.
Velen van jullie hebben dit wellicht nog niet meegemaakt, maar Gustav vertelt dat hij dit meerdere malen in zijn leven heeft ervaren, ik begin hier meer en meer in te groeien. Dat hij wakker wordt en hij weet precies wat er die dag gedaan moet worden.
Naar je werk gaan is niet je mandaat voor die dag. Les geven in geestelijke zaken van God’s koninkrijk is niet je mandaat van die dag. Deze dingen vinden plaats in het natuurlijke. Dat is waar je voor geroepen bent in het natuurlijke. Maar op mijn andere boekrol, waar ik mee ga engagen als ik wakker wordt, staat op hoe mijn dag eruit gaat zien. Wat ik behoor te gaan doen en waarom. En wat we doen in een mandaat kan ook overgaan naar de volgende dag.
We hebben een eeuwig doel en we hebben een eeuwige bestemming. Dus wat we nu op dit moment doen is niet alleen voor vandaag. Echter staat er iets op onze boekrol dat alléén voor vandaag is. Maar natuurlijk echoot mijn dag in mijn morgen, omdat ik niet in mijn vandaag leef.
Het gaat erom dat je begrijpt de waarde van je geestelijke mens. Dat jouw geest in jouw dag gaat en dingen voor jou doet om jou in lijn te brengen, zodat jouw heden in lijn is met jouw morgen, wanneer hij het in jouw vandaag brengt.
Dat is waarom de Bijbel spreekt van de Heilige Geest Zijn exstatische staat van profetie. De toekomst voorspeld in ons vandaag, omdat we niet leven in ons heden.
In de tijd dat je leeft hier op de aarde hebben we verschillende dingen te doen. Naar aanleiding wat op je boekrol is geschreven zijn er mandaten voor je dagen, voor je weken, voor je maanden en voor je jaren. Er zijn mandaten voor wat je moet doen hier op de aarde waarom je hier op aarde bent om de mandaten voor in de hemelen te doen. Tevens zijn er zijn mandaten voor wanneer we in het koninkrijk der Hemelen zijn en we leven letterlijk buiten de schepping op de aarde. En terwijl we op de aarde zijn is het jouw verantwoordelijkheid om de nieuwe dag te zien, dagelijks en je in te laten (engagen) met de engelen. Het is een partnerschap, een verbond dat wij hebben met hen, wij zijn partners. Ja, ze zijn onze dienaren, echter er zijn geen bevelen in liefde en eer. Je kunt jouw vrouw ook niet bevelen om voor jou eten te koken.
Maar omdat we in een verbond zijn, in liefde en eer, kun je zeggen, wat gaan we eten vanavond? En dan zegt ze, weet ik niet, waar heb je zin in? En dan gaat ze boodschappen doen n.a v. jouw wens wat jij graag zou willen eten. Je hoeft haar niet te bevelen en dat is wat de Vader wil met de engelen. Het gaat om eer, alles wat we doen heeft te maken met eren.
Waar je ook doorheen gaat in je dag, stressen, moeilijkheden, de dag niet op orde hebben, Zijn verlangen is dat er weer een nieuwe dag komt. En dat is waar deze poort over spreekt. Wat voor boosheid, frustratie etc. er ook is in je leven, er komt een nieuwe dag aan! Hoe vervelend je dag ook is geweest, je wordt wakker en een nieuwe dag is begonnen. In je geest gaat het ook op deze wijze. Je kunt dingen verkeerd hebben uitgelegd, zoals ik recentelijk (ben ook nog volop aan het leren) en er komt weer een nieuwe dag, halleluja.
Voor ons is het belangrijk om te weten dat deze poort de dimensie opent naar een nieuwe dag toe. Er komt een ander seizoen aan en je zult sterker zijn, er komt een andere dag en je zult wijzer zijn. Er komt een andere dag en je zult meer inzicht hebben. Je zult alles nu niet goed kunnen (in)zien, maar morgen kan het er anders uitzien.
Daarom wil ik aangeven dat je openbaring niet vast kunt zetten, want openbaring is vooruitstrevend. Betekent dat wat ik vandaag geloof, is misschien niet hetzelfde als wat ik morgen geloof. Betekent niet dat wat ik gisteren geloofde verkeerd was. Het betekent dat het vooruitstrevend is en is gegroeid, komende van een hogere dimensie.
We zijn nu in het Sion tijdperk, waar een groep mensen zullen opereren vanuit de berg van God, en ze zullen letterlijk onderwezen en getraind worden door Hem en ze zullen spreken als een orakel in de schepping, dat is geweldig!
Kijkende naar de oostkant draagt iets van iets nieuws met zich mee. God heeft beloofd om een nieuw ding te doen in deze laatste dagen. Spannend, niet?
Een nieuw ding is nieuw, het is nog niet eerder gezien. Probeer a.u.b. niet gisteren op te wekken. Probeer je niet vast te houden aan hetzelfde iedere keer weer.
Het kan levensveranderend zijn voor je, net als het voor mij is. Voor sommigen, als je het niet doet, als je niet oplet, je hebt het nodig om te zien wat de Vader aan het open maken is, dan zul je hier nooit in gaan wandelen. Het zal je frustreren, het zal je irriteren en je pakt het niet.
Als je dit niet gelooft, dan ben jij verantwoordelijk om het uit te zoeken voor jezelf of het waar is. En je zult niet vinden dat dit waar is met je ziel, want je ziel zal dit niet kunnen waarnemen. Het gaat namelijk nog steeds door een proces en verandering.
Je pakt wat er is gezegd en je gaat er één mee worden in je geest.

De poort van Mifkad, Neh. 3:31

De poort van Mifkad betekent opdracht, afspraak of nummering. Deze gaat hand in hand met de eerder genoemde poort, de Oostpoort.
Het spreekt over jouw opdracht. Betekent dat Hij een poort heeft, dat jou zal plaatsen op de juiste plaats iedere keer. Deze poort gaat hand in hand met gerechtigheid. Gerechtigheid plaatst je op de juiste positie in recht staan voor God. Deze poort beweegt jou in de positie waar alles op de juiste plaats is. Wáár je ook in moet gaan wandelen, het is er.
Je moet begrijpen wat jouw opdracht van de Heer is. Elk van ons heeft een opdracht, met een deel om te vervullen in Zijn plan. Dat weten we toch? Deze poort gaat Zijn licht erop laten schijnen. Want vaak weten wij als Christenen niet wat we aan het doen zijn. We weten niet wat we behoren te doen, waar we voor geroepen zijn, waar we naar toe behoren te gaan.
Dus wat wij doen is bv. iemand is zijn baan verloren en vraagt gebed om te bidden voor een specifieke baan, die hij wil en dan krijgt hij de baan en dan wil die weten of het van God komt.
Wij begrijpen dit heel goed, dat wanneer wij engagen met het hart van Yahweh in de hemelen, dan weten wij Zijn wil. We hoeven Hem nergens om te vragen. Niet voor richting, niet voor wijsheid. De Bijbel zegt er wel om te vragen, maar hier gaat het om geestelijke wijsheid. En wij kunnen engagen met deze geest in het koninkrijk der Hemelen. Het stort in ons uit een dimensie van wijsheid die we niet eerder kunnen hebben gehad.
Het is zo, dat wij ons leven, ons bewegen, ons zijn hebben In Yahweh! Wijsheid is onderdeel van wie we zijn.
We hebben geen redenen om de verkeerde keuzes te maken. We hebben geen redenen om de verkeerde dingen te zeggen. Het is zo, dat de poorten en de zgn. deur doorgangen open zijn om precies te kunnen doen wat er gedaan moet worden op elke en alle gegeven tijd. Of het in je huishouding is, in je business of op school of studie. Waar je ook bent met je ministry, je hebt de plaats binnen handbereik, in alles wat je zegt en in alles wat je doet, dat het 100 procent perfect is, omdat Hij ons geroepen heeft om perfect te zijn.
We begrijpen dat niet, omdat aan ons geleerd is hoe verkeerd en hoe imperfect wij vaak kunnen zijn.
Maar we beginnen te begrijpen dat dit een hoger niveau is. Als we door deze poorten gaan, dan maakt het ons open.
Hij wil je een openbaring geven, van waar je voor geroepen bent. Hij wil je laten zien in de eerstelingen (first fruits), in die dimensie, wie je bent in het gezelschap van overwinnaars, waar je mee wandelt. In deze poort omvat Hij de menigte van overwinnaars, Hij wil je een openbaring geven van wat je hebt overwonnen.
Deel van jouw opdracht, van jouw bestemming laat jou zien wat je hebt overwonnen, waar je in gewandeld hebt.

Als een geestelijke mens, kan je uit je lichaam stappen. De meeste kerken zeggen, dat is demonisch, dat is niet van God, je kunt dat niet doen. En dat is een geweldige truuk van de vijand om jou binnen te houden, want wanneer je binnen blijft kun je niet zien wat er verkeerd is. Dat is waarom we constant rennen naar de profeten en de predikanten om te prediken, ons de handen op te leggen.
Maar als een geestelijk wezen, kunnen we uit onszelf stappen, terug in ons te kijken, om te zien wat wij moeten veranderen aan ons. Te zien wat er verkeerd gaat, te zien wat we hebben overwonnen. Het gaat erom om te zien waarin we zondigen, maar ook om te zien van waar we waren en waar we nu zijn. Op een regelmatige basis, zal de Vader ons eruit halen en laten zien waar we nu zijn om de veranderingen in ons leven te laten zien, wat we geworden zijn. Omdat we zó vastzitten in wie we waren, dat we niet zien wie we nu zijn.
Hij wil dat je in deze volle dimensie gaat wandelen, van wat Hij geopend heeft voor jou en mij.
De poort van Mifkad is voor ons om genummerd te zijn onder diegenen die weten wie zij zijn en waarom zij hier zijn, op dit moment en in deze tastbare plaats, genaamd aarde.
Deze poort is gemaakt om aan jou elke stap te laten zien voor jou. Je moet weten waar je voor geroepen bent, niet voor wat men zegt dat je zult zijn. Bv. als je een bediening krijgt van God dan hoeft dit niet een kerk te zijn. Deze poort laat jou stap voor stap zien in je wandel gedurende de dag, de week, de maand, het jaar, je leven.
Ga door met het doen van de dingen in de geest en er zullen deuren opengaan in het natuurlijke, die op je boekrol staan.
Als een kind kun je van alles en nog wat gaan doen, De Vader laat dingen toe, maar terwijl je groeit zul je zien dat er dingen gaan veranderen wanneer je er dieper ingaat. Iedere keer dat je dieper in een ontmoeting (encounter) gaat, dat je dieper in de hemelen gaat, zul je meer waarnemen, zul je meer weten en ook begrijpen.
Deze poort opent ons om te beginnen te begrijpen wat er beschikbaar is. Hij zal je direct leiden in alles wat je moet doen.
Zo heb je een doel in het natuurlijke, bv. je kunt geroepen zijn om een dokter of een verpleegkundige te worden. Dat is je werk, dat is wat je doet. En misschien ben je niet eens geroepen om dat werk te doen, het maakt Vader niet veel uit.
Wat voor Vader er toe doet, is wat er geschreven staat op jouw boekrol.
Heb je meer geld nodig, Hij kan je helpen om een promotie te krijgen, of een andere baan. Het gaat helemaal over geloof. Hij geeft er niet persé om wat jij doet voor je living. Maar er zit wel een functie in wat je doet. Ik kan de mensen niet bereiken die jij wel kunt bereiken op je werkplek.
Ik heb niet het begrip van het werkgebied waar jij in bent en de mensen die in dat veld zijn hebben een andere verstandhouding en mindset dan die ik heb. Waar jij bent, kun je relaten met de mensen. Wanneer je niet op de juiste plaats bent, zul je niet kunnen relaten met de mensen.
Dus je hebt de plaats waar je werkt en waar je relate met de mensen waarmee je werkt, maar in de geest heb je ook dingen te doen. Er zijn diverse oorlogen die je moet vechten, er zijn meerdere rechtzaken in het gebied waar je werkt en die neem je mee het koninkrijk der Hemelen in. Van daaruit zijn er dingen om te legislaten vanuit het koninkrijk der Hemelen in je bedrijf, in je werkplek, in je huishouden. Er zijn vele andere dingen die wij moeten doen in de geest vanuit het koninkrijk der Hemelen, in de schepping ook.
Deze poort maakt de dingen die we moeten doen duidelijk. Het opent ons zien en het begint met ons direct te laten zien, naar welke plek wij moeten gaan.
Opdracht, afspraak, nieuwe dag.

Volgende keer gaan we naar de twee laatste poorten kijken, de Poort van Efraim en de Gevangenpoort.