De Gevangenpoort

18 augustus 2019 0 Door admin

De Gevangenpoort, Neh. 12:39

Dit is de laatste poort en dit is als de belichaming van onze ervaringen met Christus. Op het einde van zijn leven revereerde Paulus naar zijn leven als een gevangene van de Heere Jezus Christus. Hier gaat het om de verandering van de bruid zijnde naar het lichaam wordende toe.
Deze poort verandert je bruidsmentaliteit in een lichaammentaliteit. Ons lichaam kan niet doen wat het wil. Het is onderworpen aan mijn gezindheid, onderworpen aan mijn brein, onderworpen aan mijn denken. De enige keer dat ons lichaam doet wat het wil is als het een onvrijwillige actie doet, zoals niezen of hoesten.
Een gevangene heeft geen eigen wil, hij kan alleen doen wat de gevangenisdirecteur beslist. En dat is wat we vaak niet willen in ons leven. Het is zo eenvoudig om ons vrij te voelen op de wijze dat we vrij willen zijn.
De Vader roept ons uit die vrijheid, waar wij vrij voelen naar een plaats toe waar wij gebonden zijn om alléén de dingen gaan doen waar hij ons voor geroepen heeft om te doen en dat is perfectie. Dat is ware vrijheid, begrijpende dat je niets kunt doen, buiten wie Hij is om. Zoals Yeshua zei; Ik doe niets tenzij ik het Mijn Vader zie doen.
En dat is gevangen zijn, dat is heerschappij, want Hij heeft heerschappij over ons. Wij hebben Hem volle heerschappij gegeven over alles van wat wij zijn. Dat is waar we veranderen van het zijn van de bruid. We zijn in een huwelijksverbond. Het gaat om intimiteit en dat is waar Hij ons voor geroepen heeft in relatie met Hem.

Maar het lichaam is een andere intimiteit. Omdat we normaal functionerende wezens zijn, ons lichaam en onze gezindheid zijn in perfecte lijn met elkaar. Er zijn geen rare acties in ons wezen, zoals een plotselinge ongecontroleerde beweging. Als we willen lopen, komen we in beweging, als we onze hand willen opheffen dan doen we dat, wat we willen zeggen komt uit onze mond. Omdat ons lichaam goed funtioneert, de relatie met onze gezindheid/mind is onberispelijk.
Dat is waar de gevangenenpoort je naar toe leidt, te begrijpen dat je vrijheid hebt dóór door Hem gebonden te zijn. Zoals Paulus zei; niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden. Door het voorbeeld dat Yeshua ons heeft gegeven, door deze poort te gaan, waar we weten dat we gearresteerd zijn door Jezus Christus. Een gevangene heeft altijd een gebroken en berouwvol hart. En daarin wandelende, zul je jezelf vinden in het gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid in het beeld van Yeshua, God’s Eerstgeborene.
Dat is het verlangen van de Vader van waar we op dit moment zijn. Hij speelt geen spelletjes. Hij wil zó graag een groep mensen die beginnen te regeren, die wat er ook tegen het koninkrijk der Hemelen komt te vernietigen. Dat is waarom het koninkrijk der Hemelen nog niet is gevestigd. Omdat we allemaal wachten op Yeshua om het te doen en Hij gaat het niet doen. En diegene die het behoren te doen regeren niet in de juiste orde. Velen begrijpen nog niet wie ze zijn. Ook voor ons zijn er nog vele verborgenheden/mysteries iedere keer wanneer we door deze poorten gaan. Laten we beginnen met de plaats te gaan bezetten in het nieuwe Jeruzalem, waar we beginnen te begrijpen wie we zijn, waar de Vader ons naar volwassenheid wil leren groeien, zodat we de regeerders worden, diegenen die verantwoordelijk zijn voor de schepping, dat alles op zijn plaats valt, in lijn komt.
Johannes was op Patmos en daar ontving hij een geweldige openbaring van Yahweh.
En in de gelijkenis ging Jozef van de gevangenis naar de troon. Hij werd gevormd, zonder een gevangenis ervaring zul je nooit een troon ervaring hebben, nogmaals, het gaat hier om het zijn in het koninkrijk der Hemelen, aan de andere kant van het voorhangsel. Gevangen zijn door Jahweh is werkelijke vrijheid. Wanneer je in de gevangenis bent heb je jouw leven, jouw bewegen en jouw zijn in Hem.
Begrijpende dat als een geestelijk wezen, je fysiek in Hem kunt gaan, kijkende en ervarende alles waar Hij over ons waakt, de openbaringen in ons, de mysteries, de geheimen die nog niet geopenbaard zijn aan de mensheid, die Hij heeft gegeven aan de zonen, want ze zijn direct voor Hem.

Deze korte blik op de 12 poorten, raakt slechts de hoofdlijnen aan van hoe Yahweh dealt met éénieder van ons, door Zijn liefde voor ons. De Vader wil dat wij door een proces gaan, zodat wij worden wie wij behoren te zijn.
Als Zijn koningen brengen wij oordeel (tot leven) en het gebrek aan oordelen in de schepping is de oorzaak van de problemen waar we nu mee te maken hebben. Want de kerk heeft zovele jaren geleerd om niet te oordelen. Het gaat hier om te oordelen tot leven, niet tot dood. Wij moeten ons door Hem laten oordelen, het oordeel ervaren en vanuit die ervaring diegenen om ons heen oordelen. Zijn oordeel naar ons toe is altijd tot leven!
Zijn oordeel is om ons voort te stuwen, ons voort te brengen, ons te zegenen, om ons aan te vuren, om ons wijsheid, openbaring en kennis te geven, om te onsteken vlammen van wijsheid en openbaring en misteries en geheimen in ons om naar het volgende niveau te kunnen gaan. Hoger, wijder, dieper in Hem. Daarom oordeelt Hij ons en oordelen wij over anderen, tot leven.
Want als een koning in het koninkrijk van Yahweh oordelen wij over de schepping om het voort te stuwen, om het te zegenen en om het in een hogere dimensie te brengen.
Oordeel is dus niet alleen tot dood.
Bv. Als je meedoet aan een autorace, en je wordt eerste, wordt je opgeroepen en geoordeeld als nummer één. Dus het is niet slecht om geoordeeld te worden, mits het tot leven is en niet tot dood.
Wanneer we door deze 12 poorten zijn gegaan, kunnen we erop rekenen dat zij een onderdeel zijn van de stad van God, het nieuwe Jeruzalem. Het koninkrijk van God zal een gezamenlijke Koning hebben, Jezus Christus en het koninkrijk zal helemaal van Hem zijn.
Éénieder zal leren in zijn eigen orde. De Vader roept een groep mensen om een openbaring te krijgen van een proces om doorheen te gaan, om te kunnen wandelen in volledig herstel.
Wanneer je in het koninkrijk der Hemelen gewandeld hebt, zul je al snel zien dat er heel veel theologische fouten gemaakt zijn.
Want wat we geloofd hebben wat Yahweh is, wanneer je ziet Wie Yahweh Is, wanneer je van aangezicht tot Aangezicht met Hem omgaat, is Hij het tegenovergestelde.
Eerste regel; je kunt God niet zien en in leven blijven. Dat is omdat we leven en in Zijn Woord lezen met een Griekse mindset.
De Hebreeuwse mindset ziet alles vanuit een andere waarneming/perspectief.
Zoals met Mozes, hij sprak met God van aangezicht tot Aangezicht en Hij gaf Hem een blauwdruk om een tent te bouwen waar hij Yahweh kon ontmoeten van aangezicht tot Aangezicht.
De Hebreeuwse cultuur brengt dat in het licht, door te zeggen; je zult Mij nooit leren kennen, vóórdat de tijd gekomen is. Dat is een andere van aangezicht tot Aangezicht dan zoals de Griekse gezindheid het waarneemt. Begrijpend dat Hij zei; Ik zal je Mijn inwendige delen laten zien, dat is niet Mijn achterkant. Mysteries en geheimen die nog niet onthuld zijn. Hij verschijnt aan de Israëlieten in een donkere wolk, omdat het onthulde alles van Wie Hij was, dat zou iedereen doden. Bij de dood van Yeshua was er een verschijning van een donkere wolk. Het was de aanwezigheid van Yahweh, niet iets demonisch.
Yahweh wil dat wij door een proces gaan van wat wij behoren te zijn. En daarom wil Hij ons voortstuwen geloof ik om regelmatig door deze poorten te gaan, geweldig toch?

Gebed; Vader, we willen u danken en prijzen. We zijn door deze 12 poorten gegaan en ik weet dat U onze levens wilt veranderen. Waar we beginnen te waarnemen en te begrijpen wat het betekent om getransformeerd te worden naar Uw beeld en Uw gelijkenis. Wat het betekent om volledig en volkomen hersteld te worden, terug in Uw beeld door de restoratie waar we doorheen gaan door het bloed van Yeshua.
We beginnen te begrijpen zoals Mozes uit de berg kwam waar hij 40 dagen met Yahweh had doorgebracht, dat zijn hele gezicht glanste, de vier gezichten van leeuw, os, adelaar en mens, donderslagen en bliksem kwamen uit hem in zó een extensie dat hij het gouden kalf verpulverde in poeder.
We beginnen te begrijpen dat we een beeld aan het onthullen zijn aan het lichaam van Christus en te brengen in zijn volle verwerking dat het verstand ver te boven gaat van de verlorenen, dat we een wonder en een teken zijn, niet alléén wonderen en tekenen doen, maar het wonder en teken zijn.
We beginnen te geloven in een verhaal op een ander niveau, een hoger niveau van openbaring. De poorten maken ons schoon en we gaan erdoor heen naar een hogere en diepere plaats van overgave, waar het ook effect heeft op ons lichaam. Waar we het geluid, de sound van de schepping gaan kunnen horen, hoe ze Yahweh aanbidden en groot maken. De zonen en dochters zijn geroepen om heerschappij te hebben over de schepping, de vogels in de lucht en de beesten in het veld. We beginnen te begrijpen wat er vastgesteld en opnieuw in lijn gebracht moet worden en dingen beginnen op zijn plaats te komen.
Vader, wij houden van U en U houdt van Uw volk en Vader wij vragen U voor een vrijgave/vrijzetting in onze steden in Uw zonen en dochters Vader. Dat we worden wat we moeten zijn als geestelijke wezens, alle dingen dat de schepping terug zal duwen op zijn volledige plaats.
Vader, we houden van U, we prijzen U in de naam van Yeshua, amen.