De Fonteinpoort en de Waterpoort

15 juli 2019 0 Door admin

De Fonteinpoort en de Waterpoort

De Fonteinpoort, Neh. 3:15

De fonteinpoort is vóór de waterpoort geplaatst. Zonder het water is er geen fontein, logisch. Een fontein komt er wanneer water onder druk wordt geplaatst. Water leidt naar het Woord en de fontein spreekt over iets wat onder druk zichtbaar wordt. Deze poort spreekt over het bewegen van de Geest van God over een persoon, waar Die zich aan openbaart.
Dit is de poort in je leven waar de Vader je roept in een plaats dichterbij Hem. Wat je tot nu toe hebt gedaan is niet genoeg. Hij zal je niet oordelen, Hij zal alleen maar zeggen; ‘Ik wil je dichterbij Mij’. Ik wil dat je naar die plaats komt waar je kunt opgaan in de rivier van leven, waar je kunt eten van de boom des levens, waar je je kunt inlaten met de volheid van Wie Ik Ben, zodat je kunt groeien in volwassenheid om te kunnen gaan naar het volgende niveau’.
Aan de zijde van vóór het voorhangsel werd aan ons verteld te bidden, Bijbel lezen en Zijn Aangezicht zoeken, aanbidding.
In het Koninkrijk der Hemelen verschuift het (shifts) naar een hogere plaats, waar je begint te wandelen in het Koninkrijk der Hemelen, waar je in Hem opgaat, waar je begint om tijd met Hem door te brengen fisiek en je begint je in te laten (engage) met wat Hij je openbaart, in overeenstemming met wat in je boeken (scrolls) van bestemming is geschreven, je wordt volwassen als een koning in Zijn Koninkrijk.
Nadat de bekering als een soort van vergelijking met een waterput dat vanuit de bron opspringt en eeuwig leven geeft. Dat is de transformatie die plaatsheeft in jou wanneer je gered bent. Van dood, is alles wat je ontvangen hebt en uit je komt, naar leven en leven in zijn volheid. Het verandert wie je bent…
Yahweh sprak tot je hart dat je voorgestuwd werd om je hart naar Hem toe te openen. Dat is Zijn verlangen. Opgevolgd door de vervulling met de Heilige Geest, levende wateren zullen uit zijn binnenste vloeien zegt het Woord.
Het spreken in tongen is het bewijs dat je gedoopt bent in de Geest. Het is niet één van de 9 gaven. Als je dat nog steeds gelooft, dan zit je ernaast.
Het idee van het spreken in tongen is dat je vol van de Heilige Geest bent en die frequentie die Hij in jou vrijgezet heeft, overschaduwt jouw geestelijke mens en als je in de geest spreekt, dan brengt het jou in de plaats waar je intiem ben met de Vader. Het opent de poorten van groei en dat is waartoe de Vader ons roept.
Natuurlijk is de Heilige Geest teder in alles wat Hij doet. Zo een tedere druk om je te brengen in en door deze dimensies van het vrijzetten van Zichzelf, zoals Hij alles Wie Hij Is in je uitgiet, is het absolute verlangen dat Hij heeft om voort te brengen dat iets wat in je is om eruit te komen.
Daarom is de Heilige Geest essentieel om te groeien in Christus Jezus.
De Vader wil dat je begrijpt dat als je spreekt, is het geen taal, het is een frequentie dat in lijn is met de Hemel. Dat is waarom wanneer we in tongen gaan spreken, dat we beginnen te groeien en we dingen beginnen te zien, omdat het het gebied (realm) voor je opent.
De poort rekent op je volledige overgave aan de heerschappij van Christus binnen in je.
Zolang je je niet volledig aan Hem hebt overgegeven zal er niet een bron zijn of een fontein die uit je barst. Het gaat om die complete overgave!!
Als er enige rebellie over is gebleven door angst, onthoud dat je dan terug moet gaan naar de Mistpoort.
Deze poorten blijven open staan. Als je merkt dat iets de fontein blokkeert, moet je terug gaan naar de Mistpoort om ermee te dealen…
Al deze 12 poorten gaan samen. De enige die een volgorde hebben zijn de eerste en de laatste poort.
Van de eerste t/m de elfde kun je daar naar toe gaan waar de Vader je geroepen heeft om naar toe te gaan of terug te gaan.

De Vader Zijn verlangen voor ons, is om te gaan door dit proces om te begrijpen dat er een deel van de Mistpoort plaatsvindt aan de kant van vóór het voorhangsel en dat er een deel is van de Mistpoort dat plaatsvindt voorbij het voorhangsel (A.H.dom).
Er is een deel van de Fonteinpoort, dat plaatsvindt aan de zijde van vóór het voorhangsel en er is een deel van de Fonteinpoort dat plaatsvindt in het Koninkrijk der Hemelen.
En Hij wil je meenemen door dat proces, waar je wordt wat je zou moeten zijn in je volle verwerking.
Hij wil dat je komt in een proces waar je getrained en toegerust wordt, tot wat Hij voor ons heeft bestemd in de schepping.
Zijn verlangen voor ons is dat we dingen in de schepping gaan ordenen/regelen.
Dat is waarom het zó belangrijk is om die kamers (chambers) in te gaan, waar ik binnenkort in een nieuwe blog op terugkom en datgene wat je eruit haalt op zijn plaats brengt.
Dat is waarom mijn en uw geest ademt. Het ademt om te creëren. Dat is waarom ik orden/regel in het Koninkrijk der Hemelen. Ik adem en dan vindt de ordening/regelgeving plaats. Het brengt de schepping in lijn en op zijn plaats. En het brengt lijn/richting aan in onze stad, regio, ons land. Het brengt dingen op de plaats.
Daarom zullen we merken dat over een bepaalde tijd zal er chaos zijn in onze regering, onder de politie en veel dingen voelen aan of van hen plaats af zijn, maar ze zijn op één lijn gebracht.
Het is een goed iets, maar een raar iets, maar een spannend (exciting) iets!!

De Waterpoort, Neh. 3:26

Water wordt gebruikt om te leven, wat inhoudt dat je ervan gaat drinken. Je bestaat uit 75% water, net als de aarde. In Gen.1:6 staat dat Hij het water van het water scheidde. De waarde van water is dus belangrijk. Dus niet alleen drinken en wassen, maar ook het levende water, dat vanuit het koninkrijk der Hemelen dóór ons heen stroomt in de schepping als levende wateren om de lijn in de schepping te veranderen. Het is dus niet een water waar wij ons alléén mee wassen en van drinken, het is tevens een water dat van Zijn Aanwezigheid en Zijn Heerlijkheid komt. Laat het je wassen over je en in je.
Water spreekt primair van het Levende Woord, zoals in Efez.5 staat geschreven.
Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
Efeze 5:26 HSV (met het Woord staat er in de AMP, by the washing water with the Word).
Het Woord is Yeshua.
Daarom kan het geschreven woord kan ons niet wassen, het water van het Woord wel, de frequentie die het draagt vanuit het koninkrijk der Hemelen, zoals wanneer wij in tongen spreken komt er een frequentie met de hemelen dat orde brengt. Dus, zodra je begint te functioneren in de juiste frequentie van de wateren van de hemelen, breekt het open en het begint het reinigen en het voeden wat het zou moeten dóen.
Buiten ons engagement met de volheid van het Woord, kunnen we niet de reiniging en de voeding krijgen die we nodig hebben!
Rein water reinigt je, vies water niet, er bljift een geur aan je hangen, zoals op veel plaatsen in Afrika nog steeds gebeurt.
Deze poort is de voortdurende uitdaging voor iedereen om te horen wat Yahweh zegt met Zijn Woord en een test van hoeveel we werkelijk geloven met onze harten, niet alleen met onze hoofden.
Wanneer we beginnen met door deze poort te gaan, het verlangen van Vader is dat je begint te begrijpen hoe Hij spreekt.
Vanaf de zijde van vóór het voorhangsel wachten we op een stem. En we hebben nog niet veel ontvangen. Velen horen Zijn stem hoorbaar één of twee keren in hen leven of helemaal niet.
Maar nu we functioneren voorbij het voorhangsel beginnen we Zijn stem waar te nemen op een hele andere wijze. Omdat we begrijpen dat in het koninkrijk der Hemelen alles is blootgelegd. Dus niemand hoeft te praten.
Dus het is belangrijk wat Yahweh tegen jou zegt!
Het Woord is designed om niet in je hoofd te gaan. Het is niet iets wat je bestudeert en erop gaat mediteren op een manier zoals wij het waarnemen. Als je naar school gaat, moet je het nemen zoals het studieboek het stelt, een paar keer lezen of een samenvatting maken, zodat je het kunt begrijpen en dan het gaan bestuderen. Dus we pakken wat we bestudeerd hebben en we schrijven het op aan de hand van sommige vragen die we beantwoordt hebben en we worden gemerkt.
Dat is echter Niet hoe je God’s Woord bestudeert!
Er zijn veel Bijbelscholen waar het wel op die manier gaat. Dus niet zelf antwoorden, maar antwoorden zoals het in je lesboek staat.
Het verlangen van de Vader is echter dat je engaged met het Woord. Wetende dat het Woord van God is Geest. Betekent dat je in het Woord kunt gaan als een zoon van Yahweh en dat je het kan het engagen vanuit een ander perspectief/vooruitzicht dan van wat jouw idee was ervan. Dat je het moest lezen, bestuderen en erop moest mediteren. Nu ga je in het Woord en je zie het! Omdat het Woord leeft! We moeten begrijpen dat elke letter een poort is, een vurige poort en een levend wezen waar we in kunnen gaan, en het begint ons te overschaduwen en in ons waar te nemen en te begrijpen van Wie Yahweh Is!! Het verandert dingen!
De Waterpoort zal je leiden dat je wordt geplaatst op de troon van wat God heeft gedaan en om enthousiast te worden om wat Hij Nu aan het doen is.
We zijn gezeten in de hemelse gewesten met Hem Nu op dit moment! Zijnde in Christus, Hij is de rechterhand van de Vader, zijn we de rechterhand van de Vader, Yeshua is Yahweh. En we mogen daar zitten en engagen met Zijn volheid, dagelijks de hele tijd, want we zijn in twee plaatsen op dezelfde tijd, net zoals wij dat aan de hand van Zijn Woord waarnemen. Niet zoals in de realititeit. In realiteit kunnen we op verschillende plaatsen zijn op hetzelfde moment, omdat wij in Zijn beeld zijn en Hij is allom tegenwoordig.
De Vader wil dat we gaan engagen met het volledige Woord en de waarde wat het betekent om als Hem te zijn!
We zijn Niet wie men zegt dat we zijn.
Maar we moeten het wel gaan geloven, vóórdat we erin kunnen gaan wandelen.
Het geschreven woord van wat God heeft gezegd en gedaan moet het Levende Woord worden in je, Zijn leven in je meer en meer onthullende. Zijn verlangen voor jou is dat je begint te begrijpen wat de Waterpoort doet. Letterlijk dat het Woord wil vloeien door alles wat je bent in je volle omvang.

De volgende keer gaan we eens dieper kijken naar onze relatie met Yaweh door de Paardenpoort en de Poort van Mifkad in te gaan.