De 12 poorten van Jeruzalem

8 juli 2019 0 Door admin

De 12 poorten van Jeruzalem

Er zijn 3 dimensies waar we instappen om een volwassen zoon te worden in Yahweh.
Je begint met de schaapspoort en eindigt met de gevangenenpoort.
Er is melk, er is vaste spijs en er is mysterie.

De Schaapspoort, Neh.3:1

Alles wat we doen in het Koninkrijk der Hemelen moet plaatsvinden met ons in De Herder, Yeshua. In elke ontmoeting die ik heb in de geest, Yahweh is mijn bescherming, Yahweh is mijn bedekking, ik doe niets op welke manier ook, buiten Hem om. Deze poort brengt veiligheid van de Vader. Dit is de ingang in je leven waar je realiseert dat je het door Yahweh wordt en niet door mensen. Er werd ons veel geleerd over mensen, die onze bedekking zouden zijn. We kunnen niet beschermd worden door mensen, we zijn in fellowship met ze en we wandelen met ze. Zoals mijn voorganger, ik wandel met hem en hij met mij, hij mag mij corrigeren, maar hij is niet boven mij. Niet iedereen mag mij corrigeren. Yahweh is onze geestelijke Vader en we zijn in Yeshua en Hij overschaduwt ons met Zijn Glorie en Zijn Volheid.
Schapen worden altijd geleid door iemand met meer ervaring, autoriteit en wijsheid, anders gaan ze dwalen en gaan ze hen eigen weg.

De Vispoort, Neh.3:3

Vis vertegenwoordigt financiën en voorziening. Een voorziening van voedsel, om te groeien, dus een dimensie in Yahweh om te groeien in het Woord. De Vader wil je leren op het financiële vlak hoe erin te handelen hoe het bestemd is.
Bedenk dat dit de eerste poort is om je in lijn te brengen en om je te sturen om te kunnen gaan heersen als een heer en lord in het Engels. Het proces in het lordship is om te wandelen met de 7 geesten God’s. Om je te transformeren in puur wit licht. In de dimensie waar je compleet handelt als een zoon, als een koning in zijn koninkrijk, waar je precies weet wat je volgende stap bedoeld is te zijn.
De vispoort is dat de Vader jou de kracht wil geven om rijkdom binnen te brengen. De plaats waar je begint te begrijpen, Zijn voorziening. Net als een miljardair met zijn zoon. Je moet wel weten wat je met de fondsen moet doen. De Vader wil ons leren alles wat Hij voor ons heeft, hoe er mee om te gaan, het aantal waar de Heer je voor geroepen heeft. Bv. Er zijn mensen met een speciale roeping om de hongerigen te voeden.
Bedenk die 153 grote vissen die ze vingen, toen ze het net aan de andere zijde moesten gooien, die waren zo groot dat ze de boot tot zinken brachten.
De Vispoort wijst ook naar de nood om te voeden met het Levende Woord. Jezus Christus is een getuige geworden, waar alles van Hem uit voortvloeit, de dimensie waar wij van mogen eten, waar we van mogen drinken. Een deel van Yeshua waar wij in mogen gaan om ons DNA te veranderen. Om je opnieuw in te lijn te brengen en je voort te stuwen om in de volle kracht in Hem te gaan wandelen.

De Oude poort, Neh.3:6

We zijn nu naar 5 ages in de age van Sion en de kerk is nog steeds in de kerk age (tijdperk). De age van Sion zal klinken voor hen als onbegrijpelijk, er wordt gesproken van Yahweh zien, bergen, draken, reuzen. Er wordt gesproken over dat je een zwaard hebt om bv. draken te slachten. Zit je vast in een of ander fantasiespel zeggen ze dan? Veel oude dingen hebben vernieuwing nodig en veel oude dingen zouden weggedaan moeten worden en snel!! Bv. Ze willen in de kerken iets opwekken, wat er reeds geweest is. Er zitten ook goede dingen bij. Dat wat Yeshua in ons heeft opgewekt, die geweldige opstandingskracht, die power die Yeshua in de kerk heeft gebracht, die willen we graag in volle werking zien. Yeshua heeft nooit geopereerd in de gaven, die kwamen na die tijd, Hij opereerde in de Geest. Paulus, Petrus zijn niet mijn voorbeeld, Yeshua is mijn voorbeeld!!
Tongen is niet zozeer het spreken ervan, het is een frequentie en Yeshua zette een frequentie vrij over de schepping, die er nog nooit eerder geweest was. Zijn Geest overschaduwde in zo een manier dat het de poorten opende.
Dus de Vader wil wel opwekking, en dat wat al reeds oud is dat het vervaagt en verdwijnt.
De waarde van hoe het oorspronkelijk gesproken is in het Hebreeuws in de schepping weer terugbrengen, niet een door mensen gemaakt vervaagd verhaal. Zoals er door de eerste persoon een verhaal wordt verteld aan de tweede en als het bij de tiende terecht komt is er nog weinig of niets over van het oorspronkelijke verhaal. Het gaat erom dat wat Yahweh in de schepping heeft gesproken leeft. We gaan begrijpen dat wat het levende Woord is tegenover het geschreven Woord, daarom is het Woord zó krachtig!
Zijn verlangen is dat Zijn eklesia dagelijks door deze poort wandelt.
We gaan niet vast komen te zitten in het apostolische tijdperk, of in het konings tijdperk, of in het kerk tijdperk, we gaan niet steeds dezelfde dingen doen. Yahweh is een openbarende God, iedere keer verandert het, het gaat van zijn kernwaarde naar hogere openbaring. Dus mijn ervaring vandaag, gaat naar een hogere plaats morgen. Als je morgenvroeg wakker wordt en dezelfde dingen doet als gisteren, dan val je terug.
Ipv. dat de kerk vraagt om gevuld te worden, gevuld te worden met Zijn Aanwezigheid, vul deze ruimte, kom hier. Waar Yahweh zegt, ik heb dat nu lang genoeg gedaan.
Pak de waarde en volheid van jouw geestelijke mens, scheidt het van je ziel zegt Yahweh en kom naar mij toe in de Hemel.
Natuurlijk moet de oude mens moet vervangen worden door de nieuwe mens. De oude mens is een type en een schaduw van wat de Vader nooit wilde in de schepping. Wanneer ik de reactivatie van mijn geestelijke mens van boven ontving, en het begon mijn ziel en lichaam te overschaduwen en de volheid van Wie Yahweh Is in mijn geest en overschaduwende mij met die ervaring, veranderde ik. Mijn DNA is opnieuw in lijn gebracht (herschikt), mijn hele wezen is van wat het was geshift naar wat het gaat worden. Dat is de nieuwe schepping, de nieuwe schepping is een geestelijk wezen, dat een ziel en een lichaam heeft. Géén fysiek menselijk wezen dat een lichaam heeft met een ziel en een geest erin.

Volgende keer gaan we naar de volgende 2 poorten kijken, de Dalpoort en de Mistpoort.